Geografia

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

Rozvrh je dostupný v AIS, treba si ho od 11. 2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

 

Bakalárske štúdium

1ZDMLZ

1ZESP

1ZEkP

1ZKI

1ZRR

 

2ZDMLZ

2ZESP

2ZEkP

2ZKI

2ZRR

 

3ZDMLZ

3ZESP

3ZEkP

3ZKI

3ZRR

 

Magisterské štúdium

1mZ- FI

1mZ- HDS

1mZ- RG

 

2mZ- FI

2mZ- HDS

2mZ- RG