Rozvrh hodín
3GL-IH* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2021/2022, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2022) PriF.KIHG/N-bGIH-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z inžinierskej geológie a hydrogeológiePRIF G 130Durmeková
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2022) PriF.KZ/N-bBXX-012/15 STeória druhuPRIF B2 446
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2022) PriF.KGCh/N-bEXX-009/15 PGeochémia a genéza geologických a antropogénnych materiálovPRIF G 242Jurkovič, Ivan, Méres
Ut
08:00-09:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSVanýskováJoga
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2022) PriF.KIHG/N-bGIH-009/16 PMechanika hornín (1)PRIF G 130Greif
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2022) PriF.KIHG/N-bGAF-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z aplikovanej a environmentálnej geofyzikyPRIF G 337
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2022) PriF.KIHG/N-bGXX-029/16 PFyzika ZemeFMFI F1 160Greif, Ondrášková
14:50-15:35TYZ (od 15.02.2022) PriF.KIHG/N-bGXX-029/16 CFyzika ZemeFMFI F1 160Ondrášková
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD A1MokošákFutbal
18:00-19:30TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD A1VandákováAerobik
19:30-21:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal VŠL
11:00-12:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSKirchmayerováZdravý chrbát
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2022) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF CH2 130Zolcer
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2022) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF CH2 130Zolcer
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFutbal
18:00-19:30TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD B1MokošákFlorbal
19:30-21:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD A1MokošákFlorbal VŠL
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2022) PriF.KPl/N-bEXX-008/15 PEnvironmentálna pedológiaPRIF G 203Hanajík, Dlapa, Juráni, Vykouková
13:00-14:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSSzéllováJoga
14:00-15:15TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD B1VandákováSoft tenis
15:15-16:30TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD A1PajkošStolný tenis
16:30-17:45TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD UPCVandákováBedminton
10:45-12:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PRIF CH1 FITNESSVanýskováFitness
13:00-14:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6FEI TelocvicnaVanýskováBouldering
14:00-15:15TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD A1PajkošTRX
15:15-16:30TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6PriF MD B1VandákováVolejbal
14:00-15:00TYZ (od 15.02.2022) PriF.KTV/N-bXTV-106/18 CTelesná výchova 6FEI TelocvicnaVanýskováBouldering
St
08:10-09:40TYZ (od 16.02.2022) PriF.KMPLG/N-bGMP-025/16 PSedimentárne textúryPRIF G 301Šarinová
09:50-11:20TYZ (od 16.02.2022) PriF.KMPLG/N-bGDG-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z dynamickej geológiePRIF G 301Huraiová
11:30-12:15TYZ (od 16.02.2022) PriF.KBCh/N-bCBI-003/15 SPerspektívy biochémiePRIF B1 320Mentel
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2022) PriF.KIHG/N-bGIH-009/16 CMechanika hornín (1)PRIF G 130Greif
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2022) PriF.KIHG/D-N-bGIH-010/16 PHodnotenie geologických hazardov a ich prevenciaPRIF G 130Bednarik, Adamcová, Tornyai
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2022) PriF.KIHG/D-N-bGIH-010/16 CHodnotenie geologických hazardov a ich prevenciaPRIF G 130Adamcová
08:10-09:40TYZ (od 16.02.2022) PriF.KIHG/N-bGIH-037/16 PPodzemné vody a ich prieskum (1)PRIF G 105Krčmář, Zatlakovič
09:50-11:20TYZ (od 16.02.2022) PriF.KIHG/N-bGIH-037/16 CPodzemné vody a ich prieskum (1)PRIF G 105Zatlakovič
11:30-12:15TYZ (od 16.02.2022) PriF.KBCh/N-bCBI-003/15 SPerspektívy biochémiePRIF B1 320Mentel
Št
10:40-12:10TYZ (od 17.02.2022) PriF.KIHG/N-bGDG-003/16 PSpeleológiaPRIF G 245Lánczos, Lačný, Aubrecht
12:20-13:05TYZ (od 17.02.2022) PriF.KIHG/N-bGDG-003/16 CSpeleológiaPRIF G 213
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2022) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 417Dugovičová
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2022) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 201Slováková
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2022) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B1 209Barnes
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2022) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF XXXMoodle
13:10-14:40TYZ (od 17.02.2022) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF G 211ARózsová Wolfová
Pi
10:40-11:25TYZ (od 18.02.2022) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 PGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 305Tolmáči, Sládeková Madajová, Švecová, Danielová, Cákoci, Šveda, Gurňák, Rajčáková, Križan, Zubriczký, Tolmáči
11:30-12:15TYZ (od 18.02.2022) PriF.KRGRR/N-XXXX-001/21 SGeografia sveta v 21. storočíPRIF B1 305Tolmáči, Sládeková Madajová, Švecová, Danielová, Cákoci, Šveda, Gurňák, Rajčáková, Križan, Zubriczký, Tolmáči
10:40-12:10TYZ (od 18.02.2022) PriF.KPl/N-bEXX-116/19 PGlobálne problémy životného prostrediaZvaríková, Jurkovič, Pavličková, Dlapaprebieha ONLINE
10:40-12:10TYZ (od 18.02.2022) PriF.KGe/N-XXXX-004/21 PGenetika pre každéhoGálová, Červenák, Slaninová, Sepšiová, Ševčovičová, Kyzekprebieha ONLINE
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie