Aprílová súťaž dekana PRIF UK

Na návrh prof. Karola Jesenáka z Katedry anorganickej chémie dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. vypisuje 1. apríla 2018 jednodňovú súťaž o vysokoškolského učiteľa s najnižším IQ. V prípade rovnosti IQ viacerých súťažiacich bude rozhodovať vzájomný pomer IQ a počtu odborných pulikácií v renomovanom časopise „Jasnovidka“ (v prospech nižšieho pomeru). V prípade rovnosti tohto parametra bude víťazom súťažiaci s hypertenziou alebo vyšším očným tlakom. Ako prvý sa do tejto súťaže prihlásil sám autor tohto návrhu. Hlavnou cenou tejto súťaže bude rozviazanie pracovného pomeru a jedno expirované balenie tabletiek proti vysokému krvnému tlaku. 

Žarty si nerobíme iba my. Aprílové prehlásenie dekana 2. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe

Ako vyzerá VEDA TROCHU INAK očami odborníka Prírodovedeckej fakulty UK prof. Karola Jesenáka? Tu je malá ukážka aj s popisom autora: "Súčasná veda väčšinou vyžaduje veľmi drahé prístrojové vybavenie, avšak nie je tomu vždy tak. Na obrázku je autor obrázku so zariadením na skúmanie vysokofrekvenčnej aury síranu hlinitého."