2018/03/22 Prednáška "Ako vonia (aj) chémia"

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

pripravili pre chemickú obec prednášku

cyklu Chemické horizonty

Téma: Ako vonia (aj) chémia.

Prednáša: Mgr. Kvetoslava Vranková, PhD.,  Axxence Slovakia s.r.o.

Kedy: štvrtok 22. marec 2018, o 14:00 hod.

Miesto: Prezentačné centrum AMOS, PriF UK Mlynská dolina, Bratislava

Plagát [.pdf]

Vonia Vám čerstvo upečený chlieb? Alebo sviečkovicový steak? Či práve ste si odhryzli z jabĺčka a už sa neviete dočkať ho celé zjesť! Kto by si ale toto isté pomyslel na exkurzii vo výrobnej prevádzke chemicko-potravinárskej (skoro hoci-ktorej)...?!? A predsa tieto póly sú len dve stránky tej istej mince prírodných vonných a chuťových látok (flavours), ktoré do nášho života prinášajú spomínané gurmánske vône ako aj nepríjemné „chemické“ zápachy. V podstate, záleží len na Vašom nose, matrici a koncentrácii. Aké jednoduché! Alebo...? Tak sa na to pozrime.

Prírodné aróma-aktívne látky (zložky) sú priamo späté s výskytom v prírode, a tak logicky, ich zdrojom budú materiály pochádzajúce z bioprocesov (prírodou inšpirovaných). Príkladom sú niektoré typy pribudlín (frakcia z rektifikácie bioetanolu, bohatá na C4-C7 alkoholy), ktoré obsahujú cenné minoritné zložky, ale bežne sú považované iba za biorafinérsky odpad resp. ekvivalent tepla. Ďalšou možnosťou je priebeh určitých biotransformácií „pod vlastnou strechou“ (napr. Axxence Slovakia s.r.o.), ktorej výsledkom je opäť zložitá surová zmes. Vzhľadom na jej charakter a prchavosť vonných zložiek, hlavné izolačno-separačné techniky spočívajú v destilácii/rektifikácii, doplnených o široké spektrum iných techník. Získané medziprodukty sú podrobené ďalšiemu spracovaniu, samozrejme s navýšením pridanej hodnoty. Výsledný produkt s pevne definovaným (analytickým) zložením je stavebným kameňom pre tvorbu koncovej vône u zákazníka. A spotrebiteľ si tak môže užívať lahodné senzorické vnemy denného života.

  • Peter Šimon (predseda SCHS)
  • Milan Trizna (dekan PriF UK)
  • Vladimír Mastihuba (člen P-SCHS)


Milan Drábik
milan.drabikuniba.sk
Katedra anorganickej chémie
Slovenská chemická spoločnosť

Vladimír Mastihuba
Institute of Chemistry, Center for Glycomics
Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
SK-845 38 Bratislava
Slovakia
Phone 00421 2 59410 246
Fax 00421 2 59410 222
http://www.biocatalysis.sav.sk