2018/05/31 Falling Walls Lab Slovakia

Falling Walls Lab Slovakia http://uniba.sk/projekty/fwl

V mene pána prorektora UK a predsedu FWLS prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.,

si Vás dovoľujem pozvať Vás na finále Falling Walls Lab Slovakia,

ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2018 o 15:00 hod.

v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vchod z Vajanského nábrežia).

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia ( http://uniba.sk/projekty/fwl ) je oficiálnou súčasťou prestížneho svetového podujatia Falling Walls Lab ( http://www.falling-walls.com/ )

Podujatie spoločne organizujú UK, SAV, Učená spoločnosť SAV, STU, UPJŠ, TUKE, UNIZA, SOVVA a DAAD.

Partnermi a sponzormi sú TUZVO, UVLF, SPU, UKF, Slovnaft, CVTI, MŠVVaŠ SR, MZ SR, Matador, SAPIE, DB Biotech.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády SR Ing. Peter Pellegrini, ktorý prisľúbil svoju účasť.

Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční v jednotnom svetovom formáte.

Súťažiaci (mladí vedci, výskumníci, inovátori z podnikateľskej a korporátnej sféry, študenti) budú prezentovať svoje prelomové výsledky, inovácie, projekty, idey a nápady.  Každý v rozsahu 3 minút.

Víťaza FWLS určí odborná porota zložená z významných slovenských a zahraničných vedcov a zástupcov priemyslu.

Víťaz podujatia Falling Walls Lab Slovakia získa miestenku na svetové Falling Walls Lab finále a prestížnu konferenciu Falling Walls Conference, ktoré sa uskutočnia 8.-9. novembra 2018 v Berlíne.

Na zdôraznenie významnosti podujatia možno uviesť, že členom poroty FWL v Berlíne bol v 2017 prof. C.-H. Heldin, predseda Nobelovej nadácie, a prof. William Phillips, americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za rok 1997 za rozvoj metód ochladzovania a záchytu atómov pomocou laserového svetla.

Vo významných úlohách sa FWL zúčastňuje aj prezident European Research Council (ERC), bývalá prezidentka ERC a členovia ERC board. Podujatia sa zúčastňujú najvýznamnejší vedci a manažéri vedy, výskumu a inovácií z celého sveta.

Bude nám cťou, ak svojou účasťou podporíte myšlienku tohto podujatia a najmä mladých vedcov a inovátorov Slovenska – budúcnosť Slovenska.
 
Prosím Vás, aby ste potvrdili svoju účasť do 11.5.2018 emailom na adresu marian.szaborec.uniba.sk
 
člen organizačného výboru FWLS
Marián Szabó, marian.szabo@rec.uniba.sk