2018/03/09 Dekanské voľno na piatok 09.03.2018 od 12:00 hod.

Študentská rada vysokých škôl sa obrátila so žiadosťou na rektorov univerzít, aby umožnili študentom zúčastniť sa na piatkovom občianskom pochode “Za slušné Slovensko”.

Rektor UK prof. Mičieta dal dekanom možnosť zvážiť udelenie dekanského voľna v piatok popoludní.

Udeľujem preto študentom fakulty na piatok, 9.3.2018 dekanské voľno od 12.00 hod.

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava