2018/05/29 Biomedicína "Life Science Innovation Day"

29. máj 2018, Vedecký park Univerzity Komenského

Ide o konferenciu, výstavu a networking, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.  Na jednom mieste sa stretnete s verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami, start-upmi, súkromnými spoločnosťami a lídrami, ktorí sú aktívni na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť platformu na diskusiu a spoluprácu.
 
Máte možnosť sa stretnúť so špičkovými vedcami z univerzít ako aj zo začínajúcich spoločností:

  • Palo Čekan, Multiplex DX, Víťaz Startupaward 2016
  • Ján Tkáč, Glycanostics
  • Róbert Mistrík, High Chem
  • Igor Lacík, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
  • Jan Strandel, Jesseniova lekárska fakulta, Martin
  • Peter Celec, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského

Kompletný program je zverejnený. Podujatie je bezplatné. Je nutná registrácia.
 
Prihláste sa: https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/life-science-innovation-day/

Podujatie sa koná s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.

[.jpg]

Program

Celý program si pozrite tu [.pdf]