Fejsbuková stránka "Veda trochu inak"

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak


Úvodný komentár

Genéza vzniku tejto stránky je nasledovná. Koncom roka 2013 sa otvorila v Prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK výstava mojich fotografií. Táto výstava nebola prejavom môjho exhibicionizmu, ktorým určite netrpím, ale výsledkom dlhodobého tlaku niektorých mojich kolegov, ktorí k takému rozhodnutiu dospeli na základe mojej snahy zakryť väčšinu dier na stenách mojej pracovne fotografiami z vlastnej produkcie. Na rozdiel od týchto slušných fotografií z prírody a z môjho laboratória, však mnohé z vystavených fotografií boli technicky dobre zvládnutými absurdnosťami, prípadne seriózne fotografie boli doplnené podivnými textami „znevažujúcimi“ naše akademické prostredie. Na prekvapenie, výstava nebola vedením fakulty okamžite zrušená a z jej predĺženia sa možno domnievať, že pravdepodobne mala aj úspech.

Jednou z externých návštevníčok tejto výstavy bola Mgr. Lenka Miller z univerzitného Oddelenia vzťahov s verejnosťou, ktorá vyjadrila prianie zverejniť niektoré z fotografií na fejsbúkových stránkach Univerzity Komenského. S tým som súhlasil napriek tomu, že ja sám tento novodobý produkt komunikácie nevyužívam. Meno tejto stránky navrhla Mgr. Lenka Miller, dnes zastupujúca šéfredaktorka časopisu „Naša Univerzita“. Stránka sa dodnes priebežne doplňuje o „hodnotné“ obrázky s viac alebo menej rozsiahlymi textami (taktiež „veľmi hodnotnými“).

Krátku informáciu o vyššie spomenutej výstave, ako aj o umeleckých kvalitách jej autora, publikoval v roku 2014 časopis „Quark“ vo svojom januárovom čísle pod názvom „Ako sa môžu stať vedci významnými umelcami“. (Je v prílohe). Autorom tohto hodnotenia som (samozrejme) ja sám. 

Serióznejšiu informáciu o spomenutej výstave, a zároveň aj o vzniku stránky „Veda trochu inak“,  priniesol v roku 2014 aj časopis „Naša Univerzita“ vo svojom aprílovom čísle (na strane 17). Celé uvedené číslo je k dispozícii na tejto adrese:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2014-15/2014_08.pdf


Originálna výstava na Prírodovedeckej fakulte   [.pdf]  v časopise Naša Univerzita

Ako sa môžu stať vedci významnými umelcami   [.pdf]  v časopise Quark

Fotogaléria "Veda trochu inak" na Facebooku