Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK15. 01. 2021

15.01.2021 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

"Hľadá sa vinník" - článok o príčinách klzkosti ľadu 11. 01. 2021

Časopis Quark 2021/1, Autor: prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji07. 01. 2021

Monografia o medzinárodnom paleontologickom (ale nielen) výskume jednej z našich najvýznamnejších pleistocénnych lokalít – chránenej prírodnej pamiatke...

Anglický typ vírusu už aj na Slovensku05. 01. 2021

Tímu Borisa Klempu v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa podarilo identifikovať tzv....

Výsledky volieb kandidáta na dekana PriF UK 02. 01. 2021

AS PriF UK zvolil za kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1.2.2023 - 31.01.2027 prof. RNDr. Petra Fedora, DrSc.

Vo svetle noci - dokumentárny film o svetelnom znečistení 17. 12. 2020

Na filme spolupracovala Katedra živočíšnej fyziológie a etológie. Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, no zdá sa, že...

Prednáška - Nie je med ako med16. 12. 2020

Video prednáška Veroniky Bugárovej. Je absolventkou PriF UK v odbore genetika. Okrem doktorandského štúdia sa venuje včeláreniu.

Zborník zo Študentskej vedeckej konferencie16. 12. 2020

Zborník recenzovaných prác študentov

Video s paleontológom Andrejom Čerňanským o...08. 12. 2020

Rozhovor s Andrejom Čerňanským, paleontológom z PriF UK o vzácnych obojživelníkoch z jantárového sarkofágu.

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK04. 12. 2020

dňa 4.12.2020 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Publikácia Mitochondria and Anaerobic Energy Metabolism in...03. 12. 2020

Autori: William F. Martin, Aloysius G. M. Tielens, Marek Mentel (Katedra biochémie)

Časopis Naša univerzita (november-december 2020)01. 12. 2020

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského.

Zápal prínosových dutín.28. 11. 2020

Objektívom jav zachytila antropologička z Prírodovedeckej fakulty UK - RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Atlas zmeny klímy v Bratislave28. 11. 2020

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Spoluautor: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.,...