Aktuality

Prednáška THE MITOCHONDRIAL GENOME AS A TRANSCRIPTIONAL...20. 04. 2021

20. apríla 2021 o 16:00 online, prostredníctvom GoogleMeet. Prednáška v rámci Kuželových seminárov.

Posterová sekcia - Študentská vedecká konferencia19. 04. 2021

Online: Bude prístupná od pondelka 19.04.2021 do ukončenia konferencie #eŠVK2021, a to v MS Teams miestnosti POSTER. Pod jednotlivými postermi je možné...

Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)18. 04. 2021

V nedeľu 18.04.2021 o 17:45 na STV2. Prírodopisný dokumentárny film o problematike vypúšťania nepôvodných korytnačiek do voľnej prírody.

Prednáška DNA zoznámte sa!16. 04. 2021

16.4.2021 10:00 hod. a 19.4.2021 15:00 hod. online

Parkovacia politika PriF UK16. 04. 2021

Z pracovne dekana

Noc Geografov09. 04. 2021

Prihlásenie sa na prednášky bude možné 9. apríla 2021 od 17:01 do 20:37 hod.

Prednáška Rastliny ako inšpirácia v biomedicíne 09. 04. 2021

9.4.2021 o 10:00 hod. a 12.4.2021 o 15:00 hod. online prednáška

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK09. 04. 2021

09.04.2021 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Zasadnutie rozpočtovej komisie Akademického senátu PriF UK07. 04. 2021

07.04.2021 o 13:00 hod. online cez teams

Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)04. 04. 2021

Prírodopisný dokumentárny film o problematike vypúšťania nepôvodných korytnačiek do voľnej prírody. Premiéra na STV2: Nedeľa 4.04.2021. Repríza bude...

Prednáška Hoaxy v genetike: Mýty a fakty 26. 03. 2021

26.3.2021 o 10:00 hod. a 29.3.2021 o 15:00 hod. online

Nový objav na katedre geológie a paleontológie19. 03. 2021

Preskúmali vývoj a životné prostredie tajuplného tvora, ktorý nesie príznačný názov Vampyroid (Vampyroteuthis infernalis) alebo aj ľudovo "vampíria...

Vykopávky z Moravy prispeli k prevratným poznatkom o...19. 03. 2021

Medzinárodná skupina vedcov vrátane evolučného biológa Univerzity Komenského v Bratislave Jozefa Klembaru zistila, kedy a u ktorej skupiny stavovcov začala...

Prednáška Keď sa bunky zbláznia19. 03. 2021

19.3.2021 10:00 a 22.3.2021 15:00 online

Prednáška Geologický vývoj a stavba Bratislavy a okolia17. 03. 2021

17.03.2021 od 16:00 - 17:30 hod. online