Aktuality

Noví profesori22. 04. 2021

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD., odbor fyziológia živočíchov, prof. Mgr. Martin Sabol, PhD., odbor geológia

Deň Zeme 22. apríla 202122. 04. 2021

Pri príležitosti Dňa Zeme si môžete preskúšať svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia v EkoKvíze.

Prednáška Nebezpečné lavíny21. 04. 2021

21.04.2021, od 16:00 do 17:30 hod. online

Z pracovne dekana21. 04. 2021

Harmonogram štúdia - sny, možnosti a realita

Študentská vedecká konferencia21. 04. 2021

v stredu 21.apríla 2021

Prednáška THE MITOCHONDRIAL GENOME AS A TRANSCRIPTIONAL...20. 04. 2021

20. apríla 2021 o 16:00 online, prostredníctvom GoogleMeet. Prednáška v rámci Kuželových seminárov.

Posterová sekcia - Študentská vedecká konferencia19. 04. 2021

Online: Bude prístupná od pondelka 19.04.2021 do ukončenia konferencie #eŠVK2021, a to v MS Teams miestnosti POSTER. Pod jednotlivými postermi je možné...

Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)18. 04. 2021

V nedeľu 18.04.2021 o 17:45 na STV2. Prírodopisný dokumentárny film o problematike vypúšťania nepôvodných korytnačiek do voľnej prírody.

Prednáška DNA zoznámte sa!16. 04. 2021

16.4.2021 10:00 hod. a 19.4.2021 15:00 hod. online

Parkovacia politika PriF UK16. 04. 2021

Z pracovne dekana

Noc Geografov09. 04. 2021

Prihlásenie sa na prednášky bude možné 9. apríla 2021 od 17:01 do 20:37 hod.

Prednáška Rastliny ako inšpirácia v biomedicíne 09. 04. 2021

9.4.2021 o 10:00 hod. a 12.4.2021 o 15:00 hod. online prednáška

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK09. 04. 2021

09.04.2021 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Zasadnutie rozpočtovej komisie Akademického senátu PriF UK07. 04. 2021

07.04.2021 o 13:00 hod. online cez teams

Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)04. 04. 2021

Prírodopisný dokumentárny film o problematike vypúšťania nepôvodných korytnačiek do voľnej prírody. Premiéra na STV2: Nedeľa 4.04.2021. Repríza bude...