2023/04/25 Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

dňa 25.04.2023 o 17:00 hodine, online

Link na pripojenie

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Vážení členovia AS PriF UK,

Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams

dňa 25.4.2023 o 17,00 hod. dištančne

Predmetom rokovania budú Zásady volieb do AS PriF UK.

Link na pripojenie

Pripomienky k materiálu zasielajte na prif.pas @ uniba.sk a renata.flakova @ uniba.sk

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Predsedníčka Legislatívnej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK 

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]  [.docx]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár