Udalosti

PREDNÁŠKA ZO SÉRIE IEEE - Naživo z Parthenope University of Naples

Flexible Electronics To See Deeper and Feel Better (Prednášajúca prof. Tse Nga Tina NG)

3D tlač s modernými materiálmi a rapídne prototypovanie je univerzálny prístup, ktorý môže viesť k výrobe personalizovaných senzorov a prístrojov, s vysokou efektivitou meraní za súčasného zachovania nízkych výrobných nákladov. Tematikou je aditívne spracovanie polymérnych materiálov na využitie v oblasti optoelektroniky a "mäkkých" senzorov pre rozhrania človek-počítač. Diskusia zahŕňa tri príklady využitia 3D tlače. Prvým je senzor pre infračervené zobrazovanie, druhým je biomechanický nástroj pre diagnostiku porúch pohybu a tretím je štrukturálny superkondenzátor určený na skladovanie energie. Cieľom prednášky je priblížiť kľúčové výzvy a budúce príležitosti integrácie polymérnej elektroniky do ľudsko-počítačových rozhraní pre rôzne aplikácie diaľkového snímania, ako napríklad v telemedicíne a senzorových sieťach internetu vecí.


Pozvanie na prednášku sprostredovali Dr. Samuel Furka and Dr. Daniel Furka so súhlasom prof. Stefania Campopiano.

MS Teams:

 

 

Prednáška v rámci katedrových seminárov

Place/date: AMOS, B-1 313, PriF UK, Friday, May 5, 2023, 13:30.

Speaker: Prof. Lubomír Rulíšek, DSc.

Head of the Theoretical Bioinorganic Chemistry Group (Senior Research Group Leader), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences (IOCB).

Title: Exploring Reaction Mechanisms of Metalloproteins by Correlating Theory and Experiment

Among the various essential elements in biocatalysis, metalloproteins play a specific role by catalysing reactions that would not occur under physiological conditions. The presence of metal ions is crucial for the oxidation/reduction processes, electron transfer, spin-forbidden reactions and ‘difficult reactions’, such as N2, O2, C–H bond cleavage (or formation). These processes are intimately involved in the fundamental elements of life, e.g. respiration and photosynthesis. Enormous efforts, both experimental and theoretical, have been exerted to understand the structure and function of metalloproteins. While experiments (e.g., X-ray crystallography, various spectroscopic techniques, electrochemistry) are crucial in initial phases of our understanding to a particular system, theoretical calculations complement these data by providing a unique one-to-one structure-energy mapping. On an example of di- and trinuclear copper proteins (tyrosinase and multi-copper oxidases) and non-heme diiron delta9-desaturase, I will demonstrate that by correlating experimental and theoretical data, the reaction mechanisms of bioinorganic systems can be fully elucidated.

“Climate fresk" workshop at French Institute, Bratislava

A Climate Fresk is a fun and collaborative workshop that helps to understand climate issues in their entirety, starting from the causes and going up to the effects on human societies. It will be held in the library of the French Institute in Slovakia, on Wednesday 26 April from 15:00 to 18:00 (Sedlárska 358/7, in the center of Bratislava).

It is a neutral and objective tool, based on data from the scientific reports of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), and allows all audiences to engage in a constructive exchange.

For more information, we suggest you visit the website of the "Climate Fresk".

 

 

Cenu za najlepší poster konferencie EESTER2020 získala MSc. Halima Said

13. 1. 2021: Doktorandka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, MSc. Halima Said, ktorá pracuje pod vedením školiteľa doc. Ing. Tomáša Bučka, PhD., získala na medzinárodnej konferencii International workshop and conference on Evolution of Electronic Structure Theory and Experimental Realization 2020 ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu s prácou s názvom Ab-initio molecular dynamics study of cesiated molybdenum surfaces. K tomuto úspechu našej šikovnej doktorandke srdečne gratulujeme!

Rozhovor s Dr. Jerigovou, predsedníčkou SChS, pre ChemistryViews

1. 12. 2020: Pracovníčka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie a od januára 2020 aj predsedníčka Slovenskej chemickej spoločnosti, Dr. Monika Jerigová, poskytla rozhovor časopisu ChemistryViews.

Tento časopis vzniká v rámci partnerstva 16 európskych chemických spoločností vo vydavateľstve Wiley-VCH, spolu so 17 prestížnymi chemickými žurnálmi ako sú Chemistry – A European Journal, ChemSusChem či European Journal of Organic Chemistry. Dr. Jerigová pre ChemistryViews hovorila o členstve v SChS, o tom, čo predchádzalo tomu, že sa stala predsedníčkou SChS ako aj o význame chemických spoločností pre chémiu. Hovorila však aj o tom, kto ju v rámci jej vedeckej kariéry najviac inšpiroval a čo ju motivuje pri práci. Celý článok si prečítate tu, na stránkach ChemistryViews.

Dr. Pašteka v Nature Communications - Tajomstvo astátu odhalené!

8. 9. 2020: Pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Lukáš F. Pašteka, pripisuje do zoznamu svojich publikácií ďalší z najprestížnejších vedeckých časopisov. Tentokrát sa v článku v Nature Communications (impakt faktor 12,121) podieľal na objasnení doteraz záhadnej hodnoty elektrónovej afinity vzácneho prvku astátu.

"V práci, ktorá nám práve vyšla v Nature Communications," hovorí Dr. Pašteka, "sme v spolupráci s tímom z CERN-u po prvýkrát stanovili jednu z najzákladnejších a chemicky najdôležitejších vlastností astátu, jeho elektrónovú afinitu. Tento výsledok má veľký význam pre samotnú chémiu, ale aj pre medicínu. "

Pre väčšinu prvkov sú veličiny ako ionizačný potenciál dávno dobre známe s veľkou presnosťou. Astát je však natoľko vzácny, že tieto vlastnosti zisťujeme až dnes. Jeho ionizačný potenciál sa podarilo prvýkrát zmerať až v roku 2013 tímu z inštitútu ISOLDE, ktorý je súčasťou švajčiarskeho CERN-u. Elektrónová afinita ostávala doposiaľ neznáma.

Na experimentoch, ktoré konečne túto hodnotu zistili, sa opäť podieľali experimentátori z inštitútu ISOLDE a experimenty objasňovali aj výsledky vysoko presných výpočtov založených na princípoch kvantovej mechaniky, ktoré realizujú teoretickí chemici. Teoretický tím, ktorý teraz prispel k objasneniu elektrónovej afinity astátu tvorili Dr. Pašteka spolu s kolegami z Gröningenu a Tel Avivu.

Viac o práci Dr. Pašteku na astáte sa dočítate v tomto príspevku na Denníku N a v rozhovoroch, ktoré poskytol pre SME a HN Science. Odporúčame prečítať si aj o jeho nedávnych úžasných výsledkoch so zlatom na portáli Phys.org.

Zbohom, papierové protokoly!

20. 1. 2020: Množstvo papiera, ktoré sa u nás každý semester spotrebuje len na protokoly z laboratórnych cvičení je značné. Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie sa preto rozhodla ísť v tomto smere modernejšou cestou - povedali sme dosť zbytočnému míňaniu papiera a vo väčšine cvičení sme prešli, alebo postupne prechádzame, na systém "paperless".

"Bezpapierovú výučbu laboratórnych cvičení sme budovali niekoľko rokov," hovorí iniciátor celej zmeny, Dr. Erik Szabó. "Univerzitnú e-learningovú platformu Moodle sme najprv využívali len na vešanie pracovných postupov. Oproti bežným skriptám mali elektronické materiály veľkú výhodu, odstraňovať chyby a zlepšovať experimenty môžete zo dňa na deň, nemusíte s tým čakať na nové vydanie skrípt. Bol to zároveň silný hnací motor celkového zvyšovania kvality našich experimentálnych úloh."

Postupne sme sa zbavili papiera úplne. Paradoxne, práve praktické cvičenia boli pre tieto zmeny ako stvorené. "Protokoly z cvičení z fyzikálnej chémie obsahujú množstvo tabuliek a grafov, ktoré študent, tak či onak, vyrába v počítači. Bolo len otázkou času, kedy prestaneme od študentov žiadať, aby nám svoje protokoly nosili vytlačené a začneme ich známkovať v elektronickej podobe," hovorí Dr. Táňa Sebechlebská, ktorá rozšírila bezpapierové vyučovanie aj v ďalších cvičeniach na katedre.

Dr. Sebechlebská a Dr. Szabó sa lúčia s poslednými papierovými protokolmi, ktoré odchádzajú "do zberu". Náhrada vo forme elektronických protokolov (na obrazovke vľavo) bola jednoznačne správnym krokom vpred.

Samozrejme, nie všetko bolo jednoduché, ako hovorí Dr. Szabó. "Všetko, čo prináša výhody, má aj nejaké nevýhody, je to prirodzené. Bývalo napríklad o dosť rýchlejšie študentovi osobne vysvetliť a prstom priamo na papieri ukázať, kde je chyba, ktorú treba opraviť. V elektronickej komunikácii sa táto možnosť stráca a napísať študentovi hodnotenie protokolu písomne trvá o poznanie dlhšie. Na druhú stranu, prináša to istú flexibilitu. Študent si naše komentáre môže prečítať viackrát a v čase, ktorý si sám určí. A čo treba, stále dopĺňame osobnými konzultáciami."

"Taktiež teraz máme omnoho lepšiu predstavu o tom, ako naše experimenty fungujú. Údaje vo vytlačených protokoloch sa nedali ďalej spracovávať, ale s elektronickými protokolmi nám postupne vzniká aj masívna databáza údajov, ktorá nám raz môže významne poslúžiť. V neposlednom rade, vďaka elektronickému opravovaniu protokolov sme vedeli zabezpečiť aj väčšiu objektívnosť známkovania. Keďže protokol teraz nemusí opravovať ten vyučujúci, s ktorým cvičenia prebiehajú, vedeli sme si opravovanie rozdeliť tak, aby rovnakú úlohu opravoval vždy ten istý človek. V konečnom dôsledku nám to istý čas aj ušetrilo a študent príde do kontaktu s väčším počtom z nás."

Čo je najdôležitejšie, aj študenti reagujú na tieto zmeny pozitívne. Zbavenie sa papiera vnímajú ako krok, ktorý je nielen ekologický, ale aj celkovo modernizačný a postupne sa zrejme stane štandardom. Administrácia štúdia v elektronických systémoch viedla až ku zrušeniu papierových indexov. Tento trend nás neminie ani v iných oblastiach. Na našej katedre sme už dnes na túto zmenu viac než dobre pripravení.

Erik Szabó, Táňa Sebechlebská
 

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Optimalizácia elektrochemických vlastností 3D tlačených elektród
Táňa Sebechlebská (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 13. februára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)
 

UV-VIS spectroelectrochemistry with 3D printed electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry 857, 2020, 113760.

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Theoretical Study of the Microhydration of Iodous Acid (HOIO)
Siba Suliman (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. februára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Analýza a identifikácia (mikro)meteoritov pomocou databázy hmotnostných spektier
Justína Nováková (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Štúdium polovodivých vlastností čistých aj dopovaných materiálov na báze nanočastíc ZnO pomocou THz-TDS
Daniel Furka (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. januára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na tri odborné semináre kolegov z University of Edinburgh v rámci série katedrových odborných seminárov:

Theoretical and Computational Chemistry at the University of Edinburgh
Philip J. Camp
School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland (GB)

Molecular Simulations of Lubricant Base Oils at High Pressure
Iain J. Prentice
School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland (GB)

Molecular Simulations of Functionalised Copolymers in Bulk and in Confinement: Uncovering the Role of Functional-Group Distribution
Rui Apostolo
School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland (GB)

 

ktoré sa uskutočnia (v anglickom jazyku) vo štvrtok 9. januára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Abstrakty seminárov (v anglickom jazyku) vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu

Štart sviatočnej sezóny 2019

6. 12. 2019: Na našu katedru zavítal Mikuláš. Ako prvých, samozrejme, navštívil a obdaroval našich poctivých študentov, chemikov a biochemikov, ktorým rozvrh v tomto semestri nadelil laboratórne cvičenia aj v piatky o 8:10.

Mikuláša sme najprv stručne zaškolili do pravidiel BOZP v našom laboratóriu. Mikuláš nás tiež ubezpečil, že do laboratória neprišiel propagovať žiadnu politickú ideológiu a jeho podoba s Karlom Marxom je čisto náhodným vedľajším produktom jeho sviatočného poslania. Po týchto nevyhnutných administratívnych formalitách sme Mikuláša vďačne nechali odučiť zvyšok piatkových laboratórnych cvičení.

Sviatočná nálada na katedre bude pokračovať v stredu 11. 12. 2019 tradičnou katedrovou kapustnicou. Všetkých študentov 1. a 2. ročníka, ktorí inklinujú k našej katedre srdečne pozývame na spoločné posedenie v príjemnej atmosfére po 16:00.

Mikuláš sa nakoniec prekvapivo dobre vyznal v polarimetrii, no analýzu cukornatosti vianočných punčov sme radšej sľubili na budúci rok.

Odborná prednáška

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

The role of caesium in negative hydrogen ion sources for fusion

Ursel Fantz, Alessandro Mimo & Sofia Cristofaro
Max-Planck Institute for Plasma Physics, Garching & Augsburg University, Dept. Phys., Experimental Plasma Physics (DE)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019 o 14:00 v miestnosti CPS+ (B1-322)

Pozvánku a abstrakt prednášky (v anglickom jazyku) vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu

Workshop pre inovatívnych učiteľov

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie - Laboratórium modernej výučby fyzikálnej chémie Vás pozýva na workshop pre inovaívnych učiteľov chémie, fyziky a informatiky

Ako postaviť fotometer z LEGA (a iné triky).
RNDr. Erik Szabó, PhD.; Mgr. Monika Lackovičová

ktorý sa uskutoční v pondelok 11. novembra 2019 v čase 11:00-15:30 v Laboratóriu modernej výučby fyzikálnej chémie (CH1-347/348).

Vzhľadom na limitovanú kapacitu je pre účasť na workshope potrebná registrácia. Registračný formulár ako aj viac informácií o programe workshopu nájdete na stránke smatchemia.sk/workshop

21. slovenská študentská vedecká konferencia

6. 11. 2019: V priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave sa uskutočnila 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". Naše študentky nás reprezentovali s nasledovnými príspevkami:

Karina Kulpová, Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov: porovnanie meteoritu a vulkanitu, v sekcii Všeobecná analytická chémia

Tatiana Vojteková, Spektroskopia organicko-anorganických perovskitových štruktúr pre fotovoltické články, v sekcii Anorganické technológie

Obe našu katedru reprezentovali výborne a umiestnili sa v sekciách na 3. mieste. Srdečne im gratulujeme.

Monika Jerigová

Dekan FChPT STU prof. Anton Gatial odovzdáva diplom za 3. miesto Karine Kulpovej
Dekan FChPT STU prof. Anton Gatial odovzdáva diplom za 3. miesto Tatiane Vojtekovej

Cena Shimadzu pre našu doktorandku Justínu Novákovú

13. 9. 2019: Na Tatranskom 71. Zjazde chemikov bola aj tento rok vypísaná Cena Shimadzu pre mladých vedeckých pracovníkov za vedeckú prácu, ktorá aktívne využíva analytické techniky, a prispieva tak k prehĺbeniu spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom.

Našu katedru na Cene Shimadzu 2019 úspešne reprezentovala Justína Nováková s témou Spektrometria sekundárnych iónov ako metóda analýzy a identifikácie mimozemských vzoriek, s ktorou získala v tejto prestížnej súťaži 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej katedry.

Monika Jerigová

Dr. Monika Jerigová novou predsedníčkou SChS

9.-13. 9. 2019:71. Zjazd chemikov sa konal v roku 2019 opäť v Tatrách. A doktorka Monika Jerigová, členka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, bola zvolená na obdobie  2020-2022 za predsedníčku Slovenskej chemickej spoločnosti. Na zjazde v priateľskom rozhovore s prof. Feringom, nositeľom Nobelovej ceny, riešili smerovanie slovenskej vedy.

Dušan Velič

Stretnutie nositeľa Nobelovej ceny Bena Feringu a budúcej predsedníčky SChS Moniky Jerigovej na 71. Zjazde chemikov.

71. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry

9.-13. 9. 2019: Na 71. Zjazd chemikov prijal pozvanie nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2016, profesor Ben Feringa. Ben Feringa sa špecializuje na molekulárne nanotechnológie a na zjazde vystúpil s veľmi zaujímavou prednáškou s názvom Dynamic Molecular Systems - from switches to motors.

Profesora sme na zjazde vnímali ako veľmi priateľského a otvoreného človeka, bolo zážitkom byť v jeho spoločnosti a čo len krátko sa s ním porozprávať. Zúčastnil sa aj posterovej sekcie, kde sa mali s ním možnosť zoznámiť a porozprávať aj študenti a mladí vedeckí pracovníci. My, z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie sme samozrejme túto možnosť využili, a ešte máme aj spomienku v podobe peknej fotky s mladými členkami našej skupiny.

Monika Jerigová

Zľava Prof. Ben Feringa, Karina Kulpová, Tatiana Vojteková, Eva Noskovičová. Posterová sekcia na 71. Zjazde chemikov.

Premenlivé konštanty?

17. 7. 2019: Populárnovedný podcast This Week in Science (TWIS) z produkcie University of California robil rozhovor s kolegom z našej katedry, Lukášom F. Paštekom. S moderátormi sa zhovárali o premenlivosti konštánt vo vesmíre, tmavej hmote a novej metóde detekcie týchto javov s pomocou laserovej interferometrie. Rozhovor nadväzuje na prácu venovanú tejto téme, ktorá vyšla nedávno v časopise Physical Review Letters a o ktorej sme detailnejšie informovali nedávno v udalostiach katedry.

Audio záznam je dostupný tu.

Bakalárske štátne skúšky

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia programu chémia so zameraním na fyzikálnu chémiu spojené s obhajobou prác 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov: porovnanie meteoritu a vulkanitu
Karina Kulpová
školiteľka: RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Topografia povrchu perovskitu pomocou atómovej silovej mikroskopie
Jakub Michalík
školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

ktoré sa uskutočnia v stredu 19. júna 2019 o 10:00 v seminárnej miestnosti katedry (CH1-303).
 

Ďalšia prestížna práca: Sú fundamentálne konštanty naozaj konštantné?

24. 4. 2019: Len nedávno náš vynikajúci kolega z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Lukáš F. Pašteka, publikoval článok na titulke Angewandte Chemie Communications a v týchto dňoch mu znova vychádza práca v ďalšom prestížnom časopise, Physical Review Letters (impact factor 8,839). Tentokrát sa venuje zásadnej otázke, či sú fundamentálne fyzikálnej konštanty naozaj konštantné.

Fakt, že fyzikálne konštanty nemusia byť celkom konštantné, predpovedajú napríklad teórie o tmavej hmote, podľa ktorých môžu hodnoty niektorých fundamentálnych konštánt oscilovať. Týka sa to konštanty μ, ktorá predstavuje pomer hmotností protónu a elektrónu, ale aj konštanty jemnej štruktúry, ktorú Richard P. Feynman, označil za najtajomnejšiu záhadu modernej fyziky.

Dr. Pašteka s kolegami teraz navrhli metódu ako by zmeny konštánt mohli skúmať experimenty priamo v laboratóriách na Zemi, a to prostredníctvom vplyvu hodnôt týchto konštánt na objem kryštálov. Podľa ich predpovedí by sa aj doteraz nepozorovateľne malý nárast hodnoty konštanty jemnej štruktúry dal zmerať na zmenšovaní sa kryštálov zlata, či zväčšovaní sa kryštálov germánia. Hoci sú tieto zmeny objemu miniatúrne, mohli by ich zachytiť merania kryštálov počas niekoľkých rokov technikami optickej kavity či rezonantnej hmotnosti, aké sa využili aj pri nedávnej detekcii gravitačných vĺn.

O práci Dr. Pašteku informovala aj synopsa Americkej fyzikálnej spoločnosti, ktorú si môžete prečítať aj na stránkach pod týmto odkazom.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Prenos náboja na úrovni jednotlivých molekúl. Základ molekulárnej elektroniky.
(Dá sa zmerať vodivosť jednej molekuly? Ako na to?)

Dr. Magdaléna Hromadová
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (CZ)

ktorý sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018 o 14:00 v prezentačnom centre CPS+ (B1-322)

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Multi-responsive Porphyrins for Sensing Applications
Dr. Jan Labuta
International Center for Materials Nanoarchitectonics, Namiki Tsukuba Ibaraki (JPN)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra 2018 o 10:00 v knižnici Katedry anorganickej chémie CH2-213

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Prestížny časopis si vyžiadal Review článok od doc. Bujdáka

1. 7. 2018: Pracovníka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, doc. Juraja Bujdáka, oslovil prestížny časopis Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews (impakt faktor 15,325) so žiadosťou o prehľadný článok na tému vplyvu vrstevnatých nanomateriálov na molekulovú agregáciu farbív.

"Metachromatizmus súvisiaci s molekulovou agregáciou farbív vedie nielen k zmenám farby, ale aj k významným zmenám ďalších fotofyzikálnych vlastností," hovorí doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., ktorý sa štúdiom týchto javov, najmä v sústavách organických farbív a koloidných systémoch vrstevnatých kremičitanov, zaoberá už 20 rokov.

Jeho aktuálny prehľadný článok čiastočne nadväzuje na kapitolu v monografii Inorganic Nanosheets and Nanosheet-Based Materials: Fundamentals and Applications of Two-Dimensional Systems, ktorá vyšla v minulom roku. Zhŕňa poznatky o metachromatizme v súvislosti s molekulovou agregáciou farbív. Stručne predstavuje históriu, fyzikálne princípy molekulovej agregácie a závislosť spektrálnych vlastností molekulových agregátov na ich štruktúre. Hlavnou časťou publikácie je kritické zhodnotenie vplyvov vlastností nanočastíc, najmä ich povrchového náboja, na metachromatizmus iónových farbív. Autor zhodnotil aj význam javu a možné smery výskumu v tejto oblasti v blízkej budúcnosti. Veľká pozornosť bola venovaná využitiu metachromatizmu pri detekcii nanočastíc, príprave hybridných materiálov so želanými vlastnosťami a agregáciou indukovanej luminiscencie.

Celý sumárny článok doc. Bujdáka o metachromizme si môžete prečítať na stánkach J. Photochem. Photobiol. C pod týmto odkazom.

Mgr. Táňa Sebechlebská ocenená v súťaži Metrohm Young Chemist Award 2018

23. 6. 2018: Doktorantka katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Mgr. Táňa Sebechlebská, sa v súťaži v Metrohm Young Chemist Award 2018 umiestnila na fantastickom 3. mieste. Odborná porota takto ocenila jej článok "Investigation of the geometrical arrangement and single molecule charge transport in self-assembled monolayers of molecular towers based on tetraphenylmethane tripod" (Electrochim. Acta 258, 2017).

Cieľom práce bolo systematické štúdium vlastností molekúl, ktoré majú potenciál zohrať úlohu v elektrochemicky riadených molekulárnych prepínačoch ako súčasť nanoelektroniky. Publikácia vznikala počas jej pobytu na Ústave fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde pracovala pod vedením bývalej absolventky našej fakulty Mgr. Magdalény Hromadovej, PhD. a RNDr. Viliama Kolivošku, PhD. K tomuto úspechu našej šikovnej doktorandke srdečne gratulujeme!

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)

Cenu za najlepší poster konferencie získala Mgr. Tímea Baranyaiová

29. 5. 2018: Doktorandka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Mgr. Tímea Baranyaiová, ktorá pracuje pod vedením školiteľa doc. RNDr. Juraja Bujdáka, DrSc., získala na medzinárodnej konferencii 11th Conference on Colloid Chemistry ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu mladých výskumníkov. Príspevok o vplyve povrchovej koncentrácie farbiva na priebeh tvorby molekulových agregátov rodamínu 123 v koloidnej disperzii montmorillonitu si odborná komisia konferencie a členovia Maďarskej chemickej spoločnosti vybrali spomedzi 50 prezentácií. K tomuto úspechu našej šikovnej doktorandke srdečne gratulujeme!

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katdera anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Can a base be turned into a super-acid?
The magical effect of non-covalent interactions and other niceties

Prof. Otilia Mó
Departamento de Química, Universidad Autónoma de Madrid (ES)

ktorý sa uskutoční v stredu 2. mája 2018 o 10:00 v seminárnej miestnosti CH1-303

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Na titulke Angewandte Chemie Communications práca Dr. Pašteku

1. 3. 2018: Pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Lukáš F. Pašteka, opäť publikuje svoje výsledky v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov. Tentokrát sa jeho výskum bulvalénu stal titulným článkom Angewandte Chemie Communications (impakt faktor 11,994).

Bulvalén C10H10 je fluxionálna, t.j. premenlivá molekula, ktorá existuje vo forme 1209600 izomérov s úplne rovnakými energiami. Vzájomné transformácie medzi všetkými izomérmi prebiehajú neustále a veľmi rýchlo už pri laboratórnej teplote. Substituenty pripojené na bulvalén môžu po jeho povrchu voľne putovať a zaujať ľubovoľnú vzájomnú orientáciu.

Dr. Pašteka hovorí o najnovších prínosoch k pochopeniu tejto fascinujúcej molekuly: "V tíme so skupinou organických chemikov z Massey University na Novom Zélande sme navrhli novú efektívnu syntézu substituovaných bulvalénov a vyvinuli sme program pre automatickú analýzu reakčných grafov spájajúcich jednotlivé izoméry. Tento program pre zvolené substituenty vygeneruje kompletný reakčný graf, geometrie všetkých unikátnych izomérov a sprostredkuje spojenie s kvantovochemickými balíkmi pre výpočty ich energií a prakticky významných vlastností ako napr. NMR posunov."

Pritom len nedávno sme sa tešili z výsledkov Dr. Pašteku v oblasti relativistickej kvantovej chémie zlata, ktoré publikoval v ďalšom prestížnom časopise, Physical Review Letters. Aj k novej práci v Angewandte Chemie Dr. Paštekovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto významných úspechov.

Celú prácu Dr. Pašteku o bulvaléne si môžete prečítať priamo na stránkach Angewandte Chemie, kde je voľne dostupná pod týmto odkazom.

Popularizačný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na popularizačný seminár

Prečo hasiči potrebujú Ramanovu spektroskopiu?
mjr. Mgr. Zoran Benedikovič, Hasičský a záchranný zbor v Trnave

ktorý sa uskutoční v piatok 16. marca 2018 o 10:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

Súčasťou bude aj Päťminútové intro do Ramanovej spektroskopie (RNDr. Erik Szabó, PhD., Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie) a samozrejme aj praktické ukážky špičkovej techniky pre detekciu nebezpečných látok v teréne.

Témou Medzinárodnej chemickej olympiády 2018 aj oscilačná reakcia

1. 2. 2018: Na webe Medzinárodnej chemickej olympiády 2018 boli zverejnené prípravné úlohy. Tento ročník olympiády je úzko zviazaný aj s našou katedrou, témou praktických prípravných úloh z fyzikálnej chémie je nelineárna kinetika a BŽ oscilačná reakcia.

Po 49. ročníku, ktorý organizovalo Thajsko, sa jubilejný ročník, 50th IChO 2018, uskutoční v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte UK, a v Prahe, na VŠCHT. Je to po prvýkrát, čo je olympiáda organizovaná v spolupráci dvoch krajín, a to pod sloganom "Back to Where It All Began". Prestížnu svetovú súťaž sme totiž založili a po prvýkrát zorganizovali práve u nás, v bývalom Československu.

Ako členovia Scientific Committee sa na príprave Olympiády odborne podieľajú aj pracovníci Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie. Autorský kolektív v zložení Dr. Erik Szabo, Mgr. Táňa Sebechlebská a Dr. Lukáš Félix Pašteka pripravuje pre praktické kolo súťaže úlohy z oblasti fyzikálnej chémie.

Vedúci autorského kolektívu, Dr. Erik Szabo, zvolil za hlavný námet prípravných úloh tému, ktorá má nielen v našom regióne, ale predovšetkým na našej katedre dlhú a bohatú tradíciu - praktické úlohy P4 a P5 z dielne našej Katedry majú názvy "A chemical oscillator and its activation energies" a "Kinetics of a chemical wave front propagation".

Úlohy (v anglickom jazyku) nájdete priamo TU.
Ale prezrieť by ste si mali aj celý oficiálny web 50. IChO 2018.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katdera anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Superheavy elements: production and investigation of chemical properties
Dr. Valeria Pershina
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt (DE)

ktorý sa uskutoční v stredu 24. januára 2018 o 14:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Klastrové komplexy přechodných kovů: Fotofyzikální vlastnosti a nové aplikace.
Ing. Kamil Lang, CSc.
Ústav anorganické chemie, AV ČR

ktorý sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 14:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár
v rámci Európskeho týždňa vedy

Veda a výskum v chémii a biochémii v USA a v Českej republike
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR

ktorý sa uskutoční v utorok 7. novembra 2017 o 9:50 v miestnosti B2-404

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Relativistické kvantovochemické výpočty
ako podpora experimentov v oblasti chémie ťažkých a superťažkých prvkov

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

ktorý sa uskutoční v piatok 20. októbra 2017 o 10:00 v Seminárnej miestnosti katedry CH1-303

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Dr. Erik Szabo zvolený do VIII. divízie IUPAC

1. 8. 2017: Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu IUPAC je svetovou autoritou pre chemické názvoslovie, štandardizáciu údajov a osvetu v oblasti chémie. Pracuje v ôsmich divíziách, pričom každá má okrem prezidenta, vice-prezidenta a úzkeho okruhu titulárnych a asociovaných členov aj okolo 10 národných reprezentantov, ktorí v divízii zastupujú krajiny celého sveta.

V mesiacoch jún-júl 2017 sa v divízách IUPAC uskutočnili voľby národných reprezentantov na obdobie 2018-19. V Divízii VIII - Chemické názvoslovie a reprezentácia štruktúr bol za jedného z národných reprezentantov zvolený aj pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Erik Szabo. K tomuto úspechu gratulujeme a do nadchádzajúceho funkčného obdobia mu prajeme, aby aj aktivitami v divízii IUPAC úspešne pokračoval v šírení dobrého mena našej fakulty a Slovenska.

Najlepšia SOČ vznikla na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie

20. 6. 2017 - Na celoštátnom kole SOČ v Banskej Bystrici získali 1. miesto v odbore Chémia a potravinárstvo študentky Katarína Sujová a Alexandra Mýtniková zo Súkromného gymnázia Mercury v Bratislave. Svoju SOČ s názvom "Antioxidačné účinky cysteínu katalyzované meďnatými katiónmi: Pátranie po mechanizme" vypracovali na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie pod vedením doc. Ivana Valenta. K úspechu gratulujeme a veríme, že si k nám aj v novom školskom roku nájdu cestu ďalší mladí talentovaní študenti.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na prednášku zo série odborných katedrových seminárov

Populácie BŽ oscilátorov a tzv. "quorum sensing."
Dr. Erik Szabo

ktorá sa uskutoční v piatok 26. mája 2017 o 10:00
v seminárnej miestnosti katedry CH1-303

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Dr. Lukáš Félix Pašteka ocenený medajlou fakulty

28. 4. 2017: Naša fakulta každoročne udeľuje pamätné medaily významným osobnostiam fakulty, ako vyjadrenie najvyššieho uznania a ocenenia špičkových pracovníkov.

Medailu za excelentné výsledky mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov tento rok dostal aj pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Lukáš Félix Pašteka. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a nášmu ocenenému kolegovi prajeme aj do budúcnosti mnoho ďalších výsledkov, ktorými bude pokračovať v šírení dobrého mena katedry a fakulty doma i vo svete.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na odborný seminár

From direct to indirect readout.
DNA/Protein recognition by means of computational chemistry analysis.

Dr. Jiří Vondrášek
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR

ktorý sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na odborný seminár

Search for a drifting proton-to-electron mass ratio
from molecular spectra

Doc. Vladimír Špirko
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
Katedra chemické fyziky a optiky, Univerzita Karlova ČR

ktorá sa uskutoční v piatok 21. apríla 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Poznáte celú periodickú tabuľku?

Superťažkých prvkov je celkom 15, siedma perióda tabuľky je už niekoľko mesiacov kompletná.

Viete kde a ako sa extrémne ťažké prvky objavujú? Ako dostávajú svoje mená? Čo sa stalo s kurčatoviom? Prečo má nový prvok skupiny halogénov názov tenés a ako jeho objav skomplikovali ruskí colníci? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavosti z najmladšieho konca periodickej tabuľky sú témou marcového čísla časopisu Quark.

O superťažkých prvkoch v hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark píše pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie a člen Slovenského národného komitétu IUPAC, Erik Szabo.

Odborný seminár

Medzinárodné laserové centrum
a Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozývajú
na prednášku

Everything you always wanted to know about carotenoids but were too afraid to ask
Prof. Jürgen Hauer, Photonics Institute, TU Vienna

ktorá sa uskutoční v pondelok 13. marca 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Elektrodové procesy ve světle eliminačních metod
doc. Libuše Trnková, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita (CZ)

ktorá sa uskutoční v piatok 17. februára 2017 o 10:00
v prezentačnom centre AMOS

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na prednášku zo série odborných katedrových seminárov

Účasť na projekte EuroFusion - agónia, extáza a výsledky pre cézium.
Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

ktorá sa uskutoční v stredu 8. februára 2017 o 9:30
v seminárnej miestnosti karedry, CH1-303

Výsledky Dr. Pašteku v centre diania

10. 1. 2017: Pracovník našej katedry, RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD., v súčasnosti v post-doktorandskej pozícii na Massey University (NZ), svojim výskumom posunul relativistickú kvantovú chémiu zlata na novú úroveň!

Jeho výsledky publikovali v prestížnom žurnáli Physical Review Letters, čo neuniklo pozornosti médií vo svete ani na Slovensku. O jeho objave píše PHYS.ORG aj SME Tech, kde s našim kolegom spravili aj osobný rozhovor. Ďakujeme, Lukáš, a už sa veľmi tešíme na Tvoj návrat na katedru!

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Halogen Bonds and Other Sigma-Hole Interactions
Dr. Michal H. Kolář, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry (DE)

ktorá sa uskutoční v stredu 7. decembra 2016 o 14:00
v prezentačnom centre CPS+

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Fine Tuning the Nonequilibrium Features of
Oppositely Charged Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures

Prof. Róbert Mészáros, Eötvös Loránd University (HU), Univerzita Jána Selyeho (SK)

ktorá sa uskutoční v piatok 25. novembra 2016 o 13:00
v prezentačnom centre CPS+

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Publikácia "Úlohy a príklady ChO zo všeobecnej chémie II."

V roku 2016 vyšli učebné texty doc. RNDr. J. Bujdáka, DrSc. "Úlohy a príklady Chemickej olympiády zo všeobecnej chémie II." Súbor učebných textov je možné stiahnuť tu.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Energetic diagrams and structural properties
of monohaloacetylenes HC≡CX (X = F, Cl, Br)

Dr. Dorra Khiri, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France

ktorá sa uskutoční v piatok 23. septembra 2016 o 10:00
v seminárnej miestnosti Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie (CH1-303)

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

‘Heavy atoms’ calculations at the edge of accuracy:
from high-precision spectroscopy to tests of fundamental physics

Prof. Ephraim Eliav, Tel Aviv University, Israel

ktorá sa uskutoční v stredu 7. septembra 2016 o 13:30
v seminárnej miestnosti Katedry anorganickej chémie (CH2-213)

Odborný seminár

Medzinárodné laserové centrum a Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Vás pozývajú na prednášku

Beautiful boranes: A route to the first borane laser
Dr. Michael G. S. Londesborough, Akademie věd ČR
Dr. Luis Cerdán, CSIC Madrid, Španielsko

ktorá sa uskutoční v pondelok 9. mája 2016 o 14:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Mini-Erasmus letný semester 2016

5. 4. 2016: Aj v tomto semestri sa Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie spolupodieľala na programe Future Generation Europe Mini-Erasmus. Vybraní študenti stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli na jeden týždeň vyskúšať život vysokoškolákov, zavítali aj do našich laboratórií, kde na nich čakali naše obľúbené experimenty z praktických častí kurzov fyzikálnej chémie a laboratórnej techniky. Po obede zasa nahliadli za kulisy výpočtov v teoretickej a počítačovej chémii. Dúfame, že sa s našimi mini-erasmovskými študentami nevidíme naposledy a pri nejakej ďalšej príležitosti sa čoskoro opäť stretneme!

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Modern DFT and TD-DFT approaches applied to real life
Dr. Luciano Carta, University of Napoli – Federico II, Italy

ktorá sa uskutoční v pondelok 22. februára 2016 o 13:10 v knižnici Katedry anorganickej chémie (CH2-213)

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Deň otvorených dverí 2016

22. 1. 2016: Spolu s ostatnými pracoviskami fakulty aj Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie pri príležitosti Dňa otvorených dverí privítala stredoškolákov, najmä maturantov, ktorí hľadajú tú správnu vysokú školu pre ďalšie štúdium. Záujemcovia o chemickú sekciu u nás mali možnosť, okrem iného, nahliadnuť do laboratória počítačovej chémie, ako aj do laboratória laserovej spektroskopie. Všetkým držíme palce k správnemu výberu a dúfame, že s mnohými sa čoskoro budeme na našej katedre vídať aj častejšie.

Katedra oslávila 50. výročie svojho založenia

6. 11. 2015: Pol storočia existencie katedry sme oslávili nielen v kruhu súčasných a minulých kolegov. Pozvanie prijali aj hostia z vedenia a pracovísk Prírodovedeckej fakulty, Slovenskej akadémie vied, Akademie věd ČR, z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, ako aj z ďalších partnerských inštitúcií. Príhovor predniesla pani prorektorka Zuzana Kovačičová, pani prodekanka Marta Kollárová, pán emeritný profesor Ľudovít Treindl, pán profesor Pavel Hobza a pani docentka Milica Miadoková. Pretrvávajúcu priazeň prišli vyjadriť aj mnohí absolventi katedry. O atmosféru tohto výnimočného stretnutia sa s nami môžete podeliť vo fotogalérii.

Oslavy 50. výročia katedry - fotogaléria