Fotogaléria

Štart sviatočnej sezóny 2019

6. 12. 2019: Na našu katedru zavítal Mikuláš. Ako prvých, samozrejme, navštívil a obdaroval našich poctivých študentov, chemikov a biochemikov, ktorým rozvrh v tomto semestri nadelil laboratórne cvičenia aj v piatky o 8:10.

Mikuláša sme najprv stručne zaškolili do pravidiel BOZP v našom laboratóriu. Mikuláš nás tiež ubezpečil, že do laboratória neprišiel propagovať žiadnu politickú ideológiu a jeho podoba s Karlom Marxom je čisto náhodným vedľajším produktom jeho sviatočného poslania. Po týchto nevyhnutných administratívnych formalitách sme Mikuláša vďačne nechali odučiť zvyšok piatkových laboratórnych cvičení.

Sviatočná nálada na katedre bude pokračovať v stredu 11. 12. 2019 tradičnou katedrovou kapustnicou. Všetkých študentov 1. a 2. ročníka, ktorí inklinujú k našej katedre srdečne pozývame na spoločné posedenie v príjemnej atmosfére po 16:00.

Mikuláš sa nakoniec prekvapivo dobre vyznal v polarimetrii, no analýzu cukornatosti vianočných punčov sme radšej sľubili na budúci rok.

Dr. Monika Jerigová novou predsedníčkou SChS

9.-13. 9. 2019:71. Zjazd chemikov sa konal v roku 2019 opäť v Tatrách. A doktorka Monika Jerigová, členka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, bola zvolená na obdobie  2020-2022 za predsedníčku Slovenskej chemickej spoločnosti. Na zjazde v priateľskom rozhovore s prof. Feringom, nositeľom Nobelovej ceny, riešili smerovanie slovenskej vedy.

Dušan Velič

Stretnutie nositeľa Nobelovej ceny Bena Feringu a budúcej predsedníčky SChS Moniky Jerigovej na 71. Zjazde chemikov.

71. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry

9.-13. 9. 2019: Na 71. Zjazd chemikov prijal pozvanie nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2016, profesor Ben Feringa. Ben Feringa sa špecializuje na molekulárne nanotechnológie a na zjazde vystúpil s veľmi zaujímavou prednáškou s názvom Dynamic Molecular Systems - from switches to motors.

Profesora sme na zjazde vnímali ako veľmi priateľského a otvoreného človeka, bolo zážitkom byť v jeho spoločnosti a čo len krátko sa s ním porozprávať. Zúčastnil sa aj posterovej sekcie, kde sa mali s ním možnosť zoznámiť a porozprávať aj študenti a mladí vedeckí pracovníci. My, z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie sme samozrejme túto možnosť využili, a ešte máme aj spomienku v podobe peknej fotky s mladými členkami našej skupiny.

Monika Jerigová

Zľava Prof. Ben Feringa, Karina Kulpová, Tatiana Vojteková, Eva Noskovičová. Posterová sekcia na 71. Zjazde chemikov.

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)

Oslavy 50. výročia katedry - fotogaléria