Semináre

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Optimalizácia elektrochemických vlastností 3D tlačených elektród
Táňa Sebechlebská (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 13. februára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)
 

UV-VIS spectroelectrochemistry with 3D printed electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry 857, 2020, 113760.

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Theoretical Study of the Microhydration of Iodous Acid (HOIO)
Siba Suliman (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. februára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Analýza a identifikácia (mikro)meteoritov pomocou databázy hmotnostných spektier
Justína Nováková (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Katedrový odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár v rámci série katedrových odborných seminárov:

Štúdium polovodivých vlastností čistých aj dopovaných materiálov na báze nanočastíc ZnO pomocou THz-TDS
Daniel Furka (KFTCh)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. januára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na tri odborné semináre kolegov z University of Edinburgh v rámci série katedrových odborných seminárov:

Theoretical and Computational Chemistry at the University of Edinburgh
Philip J. Camp
School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland (GB)

Molecular Simulations of Lubricant Base Oils at High Pressure
Iain J. Prentice
School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland (GB)

Molecular Simulations of Functionalised Copolymers in Bulk and in Confinement: Uncovering the Role of Functional-Group Distribution
Rui Apostolo
School of Chemistry, University of Edinburgh, Scotland (GB)

 

ktoré sa uskutočnia (v anglickom jazyku) vo štvrtok 9. januára 2020 o 9:30 v katedrovej seminárnej miestnosti (CH1-303)

Abstrakty seminárov (v anglickom jazyku) vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu

Odborná prednáška

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

The role of caesium in negative hydrogen ion sources for fusion

Ursel Fantz, Alessandro Mimo & Sofia Cristofaro
Max-Planck Institute for Plasma Physics, Garching & Augsburg University, Dept. Phys., Experimental Plasma Physics (DE)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019 o 14:00 v miestnosti CPS+ (B1-322)

Pozvánku a abstrakt prednášky (v anglickom jazyku) vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu

Workshop pre inovatívnych učiteľov

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie - Laboratórium modernej výučby fyzikálnej chémie Vás pozýva na workshop pre inovaívnych učiteľov chémie, fyziky a informatiky

Ako postaviť fotometer z LEGA (a iné triky).
RNDr. Erik Szabó, PhD.; Mgr. Monika Lackovičová

ktorý sa uskutoční v pondelok 11. novembra 2019 v čase 11:00-15:30 v Laboratóriu modernej výučby fyzikálnej chémie (CH1-347/348).

Vzhľadom na limitovanú kapacitu je pre účasť na workshope potrebná registrácia. Registračný formulár ako aj viac informácií o programe workshopu nájdete na stránke smatchemia.sk/workshop

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Prenos náboja na úrovni jednotlivých molekúl. Základ molekulárnej elektroniky.
(Dá sa zmerať vodivosť jednej molekuly? Ako na to?)

Dr. Magdaléna Hromadová
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (CZ)

ktorý sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018 o 14:00 v prezentačnom centre CPS+ (B1-322)

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Multi-responsive Porphyrins for Sensing Applications
Dr. Jan Labuta
International Center for Materials Nanoarchitectonics, Namiki Tsukuba Ibaraki (JPN)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra 2018 o 10:00 v knižnici Katedry anorganickej chémie CH2-213

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katdera anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Can a base be turned into a super-acid?
The magical effect of non-covalent interactions and other niceties

Prof. Otilia Mó
Departamento de Química, Universidad Autónoma de Madrid (ES)

ktorý sa uskutoční v stredu 2. mája 2018 o 10:00 v seminárnej miestnosti CH1-303

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Popularizačný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na popularizačný seminár

Prečo hasiči potrebujú Ramanovu spektroskopiu?
mjr. Mgr. Zoran Benedikovič, Hasičský a záchranný zbor v Trnave

ktorý sa uskutoční v piatok 16. marca 2018 o 10:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

Súčasťou bude aj Päťminútové intro do Ramanovej spektroskopie (RNDr. Erik Szabó, PhD., Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie) a samozrejme aj praktické ukážky špičkovej techniky pre detekciu nebezpečných látok v teréne.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katdera anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Superheavy elements: production and investigation of chemical properties
Dr. Valeria Pershina
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt (DE)

ktorý sa uskutoční v stredu 24. januára 2018 o 14:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Klastrové komplexy přechodných kovů: Fotofyzikální vlastnosti a nové aplikace.
Ing. Kamil Lang, CSc.
Ústav anorganické chemie, AV ČR

ktorý sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 14:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár
v rámci Európskeho týždňa vedy

Veda a výskum v chémii a biochémii v USA a v Českej republike
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR

ktorý sa uskutoční v utorok 7. novembra 2017 o 9:50 v miestnosti B2-404

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Relativistické kvantovochemické výpočty
ako podpora experimentov v oblasti chémie ťažkých a superťažkých prvkov

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

ktorý sa uskutoční v piatok 20. októbra 2017 o 10:00 v Seminárnej miestnosti katedry CH1-303

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na prednášku zo série odborných katedrových seminárov

Populácie BŽ oscilátorov a tzv. "quorum sensing."
Dr. Erik Szabo

ktorá sa uskutoční v piatok 26. mája 2017 o 10:00
v seminárnej miestnosti katedry CH1-303

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na odborný seminár

From direct to indirect readout.
DNA/Protein recognition by means of computational chemistry analysis.

Dr. Jiří Vondrášek
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR

ktorý sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na odborný seminár

Search for a drifting proton-to-electron mass ratio
from molecular spectra

Doc. Vladimír Špirko
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
Katedra chemické fyziky a optiky, Univerzita Karlova ČR

ktorý sa uskutoční v piatok 21. apríla 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Medzinárodné laserové centrum
a Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozývajú
na prednášku

Everything you always wanted to know about carotenoids but were too afraid to ask
Prof. Jürgen Hauer, Photonics Institute, TU Vienna

ktorá sa uskutoční v pondelok 13. marca 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Elektrodové procesy ve světle eliminačních metod
doc. Libuše Trnková, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita (CZ)

ktorá sa uskutoční v piatok 17. februára 2017 o 10:00
v prezentačnom centre AMOS

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na prednášku zo série odborných katedrových seminárov

Účasť na projekte EuroFusion - agónia, extáza a výsledky pre cézium.
Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

ktorá sa uskutoční v stredu 8. februára 2017 o 9:30
v seminárnej miestnosti karedry, CH1-303

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Halogen Bonds and Other Sigma-Hole Interactions
Dr. Michal H. Kolář, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry (DE)

ktorá sa uskutoční v stredu 7. decembra 2016 o 14:00
v prezentačnom centre CPS+

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Fine Tuning the Nonequilibrium Features of
Oppositely Charged Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures

Prof. Róbert Mészáros, Eötvös Loránd University (HU), Univerzita Jána Selyeho (SK)

ktorá sa uskutoční v piatok 25. novembra 2016 o 13:00
v prezentačnom centre CPS+

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Energetic diagrams and structural properties
of monohaloacetylenes HC≡CX (X = F, Cl, Br)

Dr. Dorra Khiri, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France

ktorá sa uskutoční v piatok 23. septembra 2016 o 10:00
v seminárnej miestnosti Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie (CH1-303)

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

‘Heavy atoms’ calculations at the edge of accuracy:
from high-precision spectroscopy to tests of fundamental physics

Prof. Ephraim Eliav, Tel Aviv University, Israel

ktorá sa uskutoční v stredu 7. septembra 2016 o 13:30
v seminárnej miestnosti Katedry anorganickej chémie (CH2-213)

Odborný seminár

Medzinárodné laserové centrum a Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Vás pozývajú na prednášku

Beautiful boranes: A route to the first borane laser
Dr. Michael G. S. Londesborough, Akademie věd ČR
Dr. Luis Cerdán, CSIC Madrid, Španielsko

ktorá sa uskutoční v pondelok 9. mája 2016 o 14:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Modern DFT and TD-DFT approaches applied to real life
Dr. Luciano Carta, University of Napoli – Federico II, Italy

ktorá sa uskutoční v pondelok 22. februára 2016 o 13:10 v knižnici Katedry anorganickej chémie (CH2-213)

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu