Prednáška "Exotic chemical bonding in heavy atom compounds"

Doc. Mgr. Michal Straka, PhD.,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

dňa 30. 11. 2022, o 13:00 v miestnosti AMOS