Absolventi

2019

Mgr. - Fyzikálna chémia

Mgr. Monika Lackovičová

2018

Mgr. - Teoretická a počítačová chémia

Mgr. Silvia Kozáková
Mgr. Barbora Stratilová