Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Absolventi

2018

Mgr. - Teoretická a počítačová chémia

Mgr. Silvia Kozáková
Mgr. Barbora Stratilová