Knižnica báz atómových funkcií (Molcas formát)

Lokálna knižnica báz atómových funkcií (A. Sadlej et al.)

Lokálna knižnica báz atómových funkcií vytvorených prof. Andrzejom Sadlejom a spol. Bázy sú vhodné na výpočty elektrických vlasností atómov a molekúl. Knižnica obsahuje bázy pre nerelativistické a DKH-relativistické výpočty.

Local basis sets library of atomic functions generated by A.J. Sadlej et al. They are useful for the calculations of electric properties of atoms and malecules. This library contains both the basi sets for non-relativistic and DKH-relativistic calculations.

  • POL [A.J. Sadlej: Coll. Czech. Chem. Commun. 53, 1995 (1988); A.J. Sadlej: Theor. Chim. Acta 79,123 (1991); I. Cernusak ,V. Kello, A.J. Sadlej: Coll. Czech. Chem. Commun.68, 211(2003); K. Wolinski, A.J. Sadlej: Mol. Phys. 75, 221 (1992); A.J. Sadlej, M. Urban: Theochem-J. Mol. Struct. 80, 147 (1991); V. Kello, A.J. Sadlej, K. Faegri: Phys. Rev. A 47, 1715 (1993)]
  • POL_F  [A.J. Sadlej: Theor. Chim. Acta 81, 45 (1991); I. Cernusak ,V. Kello, A.J. Sadlej: Coll. Czech. Chem. Commun. 68, 211(2003); A.J. Sadlej, M. Urban: Theochem 80, 147 (1991); V. Kello, A.J. Sadlej, K. Faegri: Phys. Rev. A 47, 1715 (1993); A.J. Sadlej, M. Urban, O. Gropen: Phys. Rev.A 44, 5547 (1991); V. Kello, A.J. Sadlej: Theor. Chim. Acta 83, 351 (1992)]
  • POL_DK  [V. Kello, A.J. Sadlej, B.A. Hess: J. Chem. Phys, 105, 1995 (1996); I. Miadokova, V. Kello, A.J. Sadlej: Theor. Chim. Acta, 96, 166 (1997); I. Cernusak, V. Kello, A.J. Sadlej: Coll. Czech. Chem. Commun. 68, 211 (2003); M. Barysz, M. Urban: Adv. Quantum. Chem. 28,257 (1997); V. Kello, A.J. Sadlej, K. Faegri: J. Chem. Phys. 108, 2056 (1998); Z. Benkova, A.J. Sadlej: Mol. Phys.102, 687 (2004); V. Kello, A.J. Sadlej,: Theoret. Chim. Acta. 94, 93 (1996); P. Fowler. A.J. Sadlej: Mol. Phys. 73, 43 (1991) ]
  • POL_F_DK  [V. Kello, A.J. Sadlej, K. Faegri: J. Chem. Phys. 108, 2056 (1998); Z. Benkova, A.J. Sadlej: Mol. Phys.102, 687 (2004)]
  • HYPOL [T. Pluta, A. J. Sadlej: CPL, 297, 391, (1998)]
  • HYPOL_DK  [A.J. Sadlej, unpublished]
  • Z2POL [Z. Benkova, A.J. Sadlej, R.E. Oakes, S.E. Bell: J. Comput. Chem. 26, 145-153 (2005); Theoret. Chem. Acc. 113, 238 (2005)]
  • Z3POL [Z. Benkova, A.J. Sadlej, R.E. Oakes, S.E. Bell: J. Comput. Chem. 26, 145-153 (2005); Theoret. Chem. Acc. 113, 238 (2005)]