Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Fotky zo športového dňa fakulty 201522. 09. 2015

Katedra telesnej výchovy PriF UK zorganizovala dňa 18. septembra 2015 Športový deň pre zamestnancov a doktorandov fakulty

Špičkové vedecké tímy14. 07. 2015

PriF UK spolu s FMFI UK je najúspešnejšou fakultou v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku v akceptácii špičkových vedeckých tímov.

Dekan fakulty ocenil doktorandov23. 06. 2015

Ceny dekana pre študentov doktorandského štúdia za špičkové publikácie.

Fotky - splav 201516. 06. 2015

Dňa 12.6.2015 zorganizovala Katedra telesnej výchovy pre zamestnancov a doktorandov splav Malého Dunaja (Vlky – Eliášovce)

Výsledky prijímacieho konania na Bc. stupeň štúdia12. 06. 2015

pre uchádzačov o bakalársky stupeň štúdia - Biológia, Biochémia, Medicínska biológia

Pracovný workshop v IIUM 10. 06. 2015

na tému „Spolupráca pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na UK“

Pre študentov - motivačné štipendiá za vynikajúci prospech27. 05. 2015

Termín prevzatia rozhodnutia: od 27.5.2015 do 4.6.2015 na študijnom oddelení, č. dv. 107.

Športový deň študentov PriF UK 201522. 05. 2015

V piatok 8. mája v areáli internátu Družba prebehol Športový deň študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

2015/05/20 Guľáš s Amosom20. 05. 2015

Kedy: 20.05.2015 v čase od 10:00 do 16:00 hod. Kde: vo vstupnej hale Šturáku v Mlynskej doline

Študentská anketa spustená19. 05. 2015

Študenti môžu hodnotiť vyučujúcich po prihlásení sa do AIS, resp. na https://anketa.uniba.sk/fns/ Anketa je otvorená do 6. júla 2015

Slávnostné otvorenie riešenia projektu Škola na dotyk –...30. 04. 2015

ktorý na našej fakulte rieši Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky (30.04.2015)

Diskusné fórum o budúcnosti slovenských učiteľov29. 04. 2015

Diskusné fórum IIUM s predsedom NR SR Petrom Pelegrinim

2015/04/24 Dekan Prírodovedeckej fakulty oceňoval...24. 04. 2015

Dekan Prírodovedeckej fakulty na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty dňa 24. apríla 2015 udelil medaily a ocenenia pracovníkom fakulty.

Fotogaléria z oceňovania pracovníkov24. 04. 2015

Dekan Prírodovedeckej fakulty dňa 24. apríla 2015 udelil medaily a ocenenia pracovníkom fakulty.