Prednáška o komunikácii učiteľa v emocionálne náročných situáciách

v utorok 27.2. 2024 o 15.00, miestnosť B1-301

Prednášajúca:
Mgr. Hana Celušáková, PhD.
Klinická psychologička, psychoterapeutka a lektorka
z Filozofickej fakulty UK, Katedry psychológie

Pozývame všetkých, ktorých zaujíma ako sa správať ku študentom s neštandardným správaním a ako komunikovať v stresových a napätých situáciách.

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic