Výstava "70 ROKOV CERN - INŠPIRÁCIA PRE BUDÚCNOSŤ" v Bratislave

10. a 11.6.2024 v priestoroch V-klubu

Podujatie sa uskutoční 10. a 11.6.2024 v priestoroch V-klubu pri príležitosti 70. výročia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN

Výstava je tvorená veľkoplošnými postermi, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi v CERN-e, s rozmanitým výskumom a vývojom nových špičkových technológií s ich pozitívnym vplyvom na spoločnosť. Na ďalšie otázky budú pripravení sprievodcovia z radov študentov a fyzikov. Výstava je určená študentom stredných škôl i širokej verejnosti.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť na stránke spoluorganizátora: https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/vystava-70-rokov-cern-inspiracia-pre-buducnost-v-bratislave/

Program podujatia a registrácia pre stredné školy: https://indico.cern.ch/event/1390791/overview

Plagát

Plagát  [.jpg]   [.pdf]