Prednáška Kurta Wüthricha

16.5.2024 o 11:00 v aule CH1-1

Pozývame Vás na prednášku laureáta Nobelovej ceny za chémiu v roku 2002 s názvom Pursuing Scientific Research in the 20 and 21 Centuries, ktorú zastrešuje festival Starmus.

Univerzita Komenského je partnerom jedinečného vedecko-umeleckého festivalu Starmus, na ktorom v týždni od 12. do 17. mája 2024 vystúpi 8 držiteľov a držiteliek Nobelovej ceny, množstvo kapiel, umelcov a umelkýň, ako aj ďalších inšpiratívnych osobností.

Pozývame Vás na prednášku laureáta Nobelovej ceny za chémiu v roku 2002, ktorá sa uskutoční v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave dňa 16.5.2024 o 11:00 v aule CH1-1 s názvom Pursuing Scientific Research in the 20 and 21 Centuries.

Počet miest je limitovaný, rezervujte si svoje miesto na nasledovnom linku:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-c6MNnDPgjdJoIb2BymCpKBUQjRIOUlDVDlCT01YRFZDMFdEVDgzU0JIQS4u

Tešíme sa na Vašu účasť.

Všetky informácie o programe UK sú k dispozícii na stránke https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/univerzita-komenskeho-prinesie-seriu-spickovych-prednasok-v-ramci-festivalu-starmus-1/

Event na FB: https://www.facebook.com/events/787427119988646/

Program festivalu je na stránke www.starmus.com

Video o UK na festivale Starmus je k dispozícii cez link https://youtu.be/WwbpHDVsDvM

Plagát

Plagát   [.jpg]