Chemický náboj 2024

Dňa 12.4.2024 sa v priestoroch bratislavského UPeCe konal druhý ročník súťaže Chemický Náboj. Na organizácii súťaže sa pod vedením Dr. Michala Májeka (KOCH) podieľal tím vyše 20 študentov a doktorandov takmer zo všetkých chemických katedier Prif UK.

Sme radi, že aj tento rok sa do súťaže zapojilo 80 súťažných tímov, čo predstavuje takmer 320 šikovných študentov stredných škôl z celého Slovenska. Štvorčlenné tímy rozdelené do dvoch súťažných kategórií (juniori a seniori) riešili počas dvoch hodín sadu zaujímavých príkladov a úloh stupňujúcej sa náročnosti, z najrôznejších oblastí chémie. Vyhral ten súťažný tím, ktorému sa podarilo správne vyriešiť čo najviac príkladov. Súťaž slávnostne zahájil odbitím gongu prodekan Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. Učitelia, ktorí sprevádzali súťažiacich si počas trvania súťaže vypočuli prednášku Ing. Pavla Májeka, CSc. o acidobázických titráciách.

Na slávnostnom vyhodnotení prodekan prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. odovzdal ocenenia trom najúspešnejším tímom z každej kategórie. Najšikovnejšiemu tímu z juniorskej kategórie (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) sa podarilo vyriešiť 23 súťažných úloh, najšikovnejší seniorský tím (Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava) vyriešil až 32 z 36 súťažných úloh. Na záver prebehlo losovanie o atraktívne spoločenské hry od sponzora Funtastic, v ktorom cenu mohli získať aj tímy, ktoré sa neumiestnili na popredných miestach – rozhodovalo šťastie. Ostatné zúčastnené tímy dostali účastnícky diplom.

Touto cestou ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na tejto akcii. Študenti mali na nej možnosť nie len vyskúšať si svoje chemické myslenie, ale aj nadviazať nové kontakty na svojich budúcich kolegov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi – napríklad pri nasledovnom zápise na štúdium na Prif UK!

Viac informácii o súťaži nájdete na: https://chemistry.naboj.org

Foto: Karin Schniererová

Text: Dominik Sarvaš, Petra Polnišerová a Michal Májek

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo  -> prejdite na ďalšiu fotku.