Alpine-Carpathian Gravimetry Workshop

22.-23. máj 2024 o 14:00 hod., prezentačné centrum AMOS

V dňoch 22.-23. máj 2024 sa na pôde našej fakulty (prezentačné centrum AMOS) uskutoční medzinárodný workshop s účasťou odborníkov z oblasti geofyzikálnej interpretácie z Európy.
V rámci workshopu bude prezentovaná nová mapa anomálií tiažového poľa strednej a západnej Európy.

Plagát

Plagát   [.png]

Kontakt

prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
vedúci Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Head of the Dept. of Engineering Geology, Hydrogeology
and Applied Geophysics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University Bratislava
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava,Slovakia
+421 2 602 96 597