Aktuality

Zápal prínosových dutín.28. 11. 2020

Objektívom jav zachytila antropologička z Prírodovedeckej fakulty UK - RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Atlas zmeny klímy v Bratislave28. 11. 2020

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Spoluautor: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.,...

Prednáška: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?26. 11. 2020

26. novembra 2020 o 17:00 hod. online, Prednášajúci: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Katedra mineralógie a petrológie

Poloha Bratislavy mesto predurčovala na veľké veci18. 11. 2020

Pavol Korec, sociálno-ekonomický geograf, Prírodovedecká fakulta UK. Zdroj: časopis Naša univerzita

Študentská vedecká konferencia18. 11. 2020

v stredu 18. novembra 2020 on-line MS Teams

Týždeň vedy a techniky10. 11. 2020

Online prednášky učiteľov PriF UK pre verejnosť v rámci Týždňa vedy a techniky 10. – 13.11.2020

Fotogaléria Svet očami anorganického chemika09. 11. 2020

Autorom fotogalérie je prof. Karol Jesenák. Fotogaléria je určená študentom, ale aj laickej a odbornej verejnosti. Obsahuje obrázky týkajúce sa niektorých...

Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia...09. 10. 2020

Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK podporujú vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020, vyjadrujúce rozhodný nesúhlas s...

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK09. 10. 2020

dňa 9. 10. 2020 o 9:00 hodine v posluchárni CH1-1

Vedec skúmal gény zodpovedné za nové štruktúry v evolúcii...08. 10. 2020

Evolúcia druhov prináša mnoho noviniek v oblasti ich morfológie. Na príklade embryonálneho vývinu buniek stavovcov vedci detailne opísali, ako sa na...

PriF UK - náhradný domov pre opustené dážďovníky07. 10. 2020

Tento rok bolo na budove PriF UK zaznamenaných 11 aktívnych hniezd dážďovníka so 17-timi mláďatami.

Článok v odbornom časopise Science06. 10. 2020

Článok v časopise Science. Telá málo známych obojživelníkov v jantárovom sarkofágu. Do medzinárodného tímu autorov patrí aj evolučný biológ a paleontológ...

Agrofilm 2020 05. 10. 2020

premietanie filmov online od pondelka 5.10 do piatka 9.10. od 9:00 do 16:00 na linku: www.agrofilm.sk

Výstava Per aspera ad astra 23. 09. 2020

ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Fenomén tzv. gravitačných kopcov21. 09. 2020

Prof. Roman Pašteka z Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky publikoval spolu s ďalšími kolegami zo SAV a STU v augustovom čísle mesačníka Quark...