2024/06/05 Prednáška "Do biological soil variables tell always the truth? A case of an organically managed rice paddy soil."

Slovenská spektroskopická spoločnosť,
člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

organizujú prednášku

Antonio Gelsomino
Department of Agricultural Sciences, Mediterranean University of Reggio Calabria, Italy

DO BIOLOGICAL SOIL VARIABLES TELL ALWAYS THE TRUTH? A CASE OF AN ORGANICALLY MANAGED RICE PADDY SOIL

Streda 05.06.2024 o 14,00 h

G-407A, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Za organizátorov
Martin Urík
martin.urikuniba.sk
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov