2019/02/26 Prednáška Rtuť v ekosystémech antarktického Ostrova Jamese Rosse

Slovenská spektroskopická spoločnosť,
člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
                
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Prednáška s diskusiou

RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.  (Masarykova univerzita, Lékařská fakulta,
Ústav ochrany a podpory zdraví)
https://www.muni.cz/lide/175365-ondrej-zverina

Rtuť v ekosystémech antarktického Ostrova Jamese Rosse

26.02.2019 o 14:00 hod.

v miestnosti AMOS PriF UK

Kontakt na organizátora

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava,
Faculty of Natural Sciences, Institute of Laboratory Research on
Geomaterials
G 406
Mlynska dolina, Ilkovicova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia

tel: +421-2-60296280
e-mail: matus@fns.uniba.sk, peter.matusuniba.sk
web: https://fns.uniba.sk/ulvg/