2018/04/17 Prednáška Ekologické riziká, hazardy a environmentálne dopady ťažkých kovov

Prednáška Dr. Yu Qian

(School of Ecology and Environmental Science, Yunnan University, Kunming, Yunnan Province, China)

na tému: Ekologické riziká, hazardy a environmentálne dopady ťažkých kovov

(biogeochemické cykly ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, ich ekotoxicita a pod.)

skúmané o.i. aj s využitím synchrotrónového žiarenia a iných spektrometrických metód.

V rámci prednášky bude Dr. Yu Qian prezentovať aj možnosť získania štipendia na štúdium v Čine a to na troch rôznych stupňoch (MSc., PhD., postdok).

Prednáška sa uskutoční v utorok 17. 04. 2018 o 13.30 h v AMOSe.

Dr. Yu Qian

Research Experience

  • 1. Metal biogeochemical cycling in contaminated sediments of plateau lakes. Metal contamination risk assessment in contaminated lake ecosystem.
  • 2. Metal biogeochemical cycling in urban terrestrial ecosystem and potential ecological risk assessment
  • 3. Constructed mutant library of Brassica napus and cloned phytohormone response genes
  • 4. Impact of carbon flux in a metal contaminated terrestrial ecosystem on climate change
  • 5. System dynamic model development for phosphorus concentrations and loads in Passaic River watershed
  • 6. Radionuclides study on fine-grained fluvial sediment

Kontakt na organizátora

Peter Matúš

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava,
Faculty of Natural Sciences, Institute of Laboratory Research on
Geomaterials
G 406
Mlynska dolina, Ilkovicova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia

tel: +421-2-60296280
e-mail: peter.matusuniba.sk
web: https://fns.uniba.sk/ulvg