2023/06/19 Prednáška Fostering Global Health with Nanoparticles

Slovenská spektroskopická spoločnosť,
člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Vás pozývajú na prednášku s názvom:

Fostering Global Health with Nanoparticles:
A Study on Micronutrient Optimization and Abiotic Stress Resistance for Biofortification in Rice (Oryza sativa L.)​

ktorá sa uskutoční dňa 19.6.2023 o 14:00 h
v miestnosti CPS+ na PriF UK, Ilkovičova 8, Bratislava

Prednášať bude:
hosťujúca PhD. študentka Shadma Afzal,
ktorá prišla cez Národný štipendijný program
z Department of Biotechnology
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad,
Prayagraj, Uttar Pradesh,
India

Tešíme sa na stretnutie.

Mgr. Martin Šebesta, PhD.
Environmentálna geochémia
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta  
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
miestnosť G 431, kl. 2114                                     
telef´pm +421 2 9014 2114
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
841 04 Bratislava 4
Slovensko
martin.sebestauniba.sk

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.doc]   [.jpg]