Študujem doma - štipendium MŠVVaŠ SR

Štipendium z Plánu obnovy a odolnosti pre 1000 talentovaných maturantov

Vážení záujemcovia o štúdium na PriF UK,

veľmi si vážime, že ste prejavili záujem o štúdium na našej fakulte a neváhali si podať prihlášku na jeden z našich študijných programov.  

Prírodovedecká fakulta UK dnes predstavuje významný vedecko-výskumný a pedagogický potenciál nielen z pohľadu Univerzity Komenského, ale aj v mierke celého Slovenska. Okrem špičkového vzdelania môžu študenti, ktorí využijú možnosť štúdia na našej fakulte, získať aj veľmi štedré motivačné štipendium. 

Pre 1000 najlepších maturantov a 400 maturantov zo znevýhodneného prostredia, ktorí ostanú študovať doma, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo motivačné štipendiá v celkovej výške až 9000 eur. Po dobu troch rokov tak študentovi bude vyplácaných 300 eur mesačne.

Pre získanie štipendia stačí splniť tieto podmienky:

  • Nahrať do systému potrebné prílohy.
  • V septembri začať študovať na Prírodovedeckej fakulte.

Kritéria na získanie boli ministerstvom školstva nastavené tak, aby pokryli čo najširšiu skupinu mladých ľudí. Zohľadnené budú preto výsledky z externej časti maturitnej skúšky (percentily), ale aj účasť na rôznych olympiádach, vedomostných či umeleckých súťažiach.

Čiastočne sa schéma vzťahuje aj na športové súťaže na najvyššej úrovni, ceny za projekty a iné aktivity v rámci viacerých inštitúcií.

Dúfame, že aj takáto podpora mladých talentov prispeje s vášmu rozhodnutiu študovať doma, študovať na Prírodovedeckej fakulte UK.