2. kolo Bc. prijímacieho konania

Základné informácie o 2. kole

Vážení uchádzači, dovoľujeme si Vás informovať, že dodatočný termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK bol stanovený

 od 15.4. do 20.6.2024


Na vybrané študijné programy Bc. stupňa štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači v 2. kole prijatí BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu. Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Študijné programy

Zoznam vybraných bakalárskych študijných programov, na ktoré je možné si dodatočne podať prihlášku v 2. kole prijímacieho konania:

biológia
systematická biológia
environmentalistika
ekonomická a politická geografia a demografia
geografia, kartografia a geoinformatika
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
geológia
paleontológia
chémia
chémia (konverzný program)
učiteľstvo predmetov biológia a chémia 
učiteľstvo predmetov biológia a geografia
učiteľstvo predmetov biológia a matematika
učiteľstvo predmetov biológia a slovenský jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a matematika
učiteľstvo predmetov geografia a história
učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk
učiteľstvo predmetov chémia a matematika
učiteľstvo predmetov chémia a slovenský jazyk
Biological Chemistry
Environmental Studies

Pozor! Dodatočný termín prihlášok sa nevzťahuje na študijné programy:
medicínska biológia, biochémia a biochémia (konverzný program).

Späť na stránku s informáciami pre uchádzačov o bakalárske štúdium