27.2.2024 Druhá šanca – nie je planéta B

Vyhodnotenie študentských projektov s environmentálnou tematikou

V utorok 27.2.2024 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnila druhá fáza súťaže "Druhá šanca – nie je planéta B", ktorú pripravili pracovníci Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky a  spoločnosťami Tetra Pak, a. s. a OZV ENVI – PAK, ktoré súťaž aj finančne a vecne podporili.

Študenti Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 3. ročníka študijného programu Environmentalistika prezentovali vlastné projekty s environmentálnou tematikou.

Ako najlepšie boli v rámci súťaže "Druhá šanca – nie je planéta B" vyhodnotené nasledovné študentské projekty:

1. miesto: Tereza Puškárová (projekt: Potenciál využitia  mikrorias v poľnohospodárstve)

2. miesto: Sebastián Petruška, Karla Teličáková (projekt: Manažment ftalátov v prostredí)

3. miesto: Karolína Liptajová, Viktória Vozárová, Kiara Šimová,  Karolína Dubnická (projekt: Zníženie objemu textilného odpadu na Slovensku a možnosti jeho recyklácie).

Víťazom srdečne gratulujeme.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so zástupcami praxe a tiež na ďalší ročník súťaže.