Prednáška „Lišajníky ako zdroj biologicky aktívnych látok“

4. apríl 2024 o 13:00 hod. miestnosť PLUS

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom

„Lišajníky ako zdroj biologicky aktívnych látok“

4. apríl 2024 o 13:00 hod.
Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť PLUS

Prednášajúci:
doc. RNDr. Michal Goga, PhD.
Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Plagát

Plagát    [.pdf]    [.jpg]

Kontakt na organizátora

Marek Vaculik
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín & Fyziologická sekcia SBS