Prednáška „Does wheat polyploidization cause a 'genome shock'?“

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom

„Does wheat polyploidization cause a 'genome shock'?“

18. apríl 2024 o 13:00

Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť PLUS

Prednášajúci: Dr. Peter Civáň
Génétique, Diversité et Ecophysiologie des Céréales (GDEC)
French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE)
Clermont Ferrand, France

Kontakt na organizátora

Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
Katedra fyziológie rastlín & Fyziologická sekcia SBS

Plagát

Plagát [.pdf]  [.jpg]