Seminár "Slovenské bentonity"

21.03.2024 od 12.30 hod. v miestnosti G-245

Bentonit je významná domáca ílová surovina, so širokými možnosťami využitia, vrátane ochrany životného prostredia. Slovensko patrí do prvej svetovej desiatky v jej ťažbe. Na seminári odznejú aktuálne výsledky projektu APVV-20-0175 o charakterizácii bentonitov a o geologickom prostredí a podmienkach jeho vzniku.

Program semináru „Slovenské bentonity“
Program of seminary „Slovak bentonites“

Zahájenie o /opening at 12.30

12.30-12.50
Jozef Hodermarský: Novinky vo firme REGOS, s.r.o.

12.50-13.10
Michal Majdán, Zuzana Barátová: Metodika určovania kvality bentonitu vo firme REGOS, s.r.o.

13.30-13.50
Jaroslav Lexa a Adrian Biroň: Geologické aspekty bentonitových ložísk v oblasti Kremnických vrchov

14.10-14.30
Adrián Biroň, Jana Brčeková a Jaroslav Lexa: Mineralogická analýza bentonitov a sprievodných hornín - priestorová analýza

14.30-14.50 Coffee break

14.50-15.10
Katarína Šarinová et al. : Jazerné fácie a limnosilicity na ložisku Lutila I

15.10-15.30
Faisal Gread a Valéria Kureková: Preliminary results of using near-infrared spectroscopy for smectite quantification

15.30-15.50
Peter Uhlík et al.: Aktuálna charakterizácia bentonitu na ložisku Michaľany-Lastovce a jeho okolia

15.50-16.10
Martin Brček a Jana Frankovská: Vplyv obsahu montmorillonitu na fyzikálne vlastnosti a priepustnosť bentonitov na vybraných lokalitách

Za riešiteľov a organizátorov

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
peter.uhlikuniba.sk
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie /  
Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology  
Prírodovedecká fakulta / Faculty of Natural Sciences
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
Slovak Republic
phone: (+421) 2 90149 270