Seminár o bentonite

26.10.2022 v prezentačnom centre AMOS od 13.00 hod.

Bentonit je ílová surovina s unikátnymi vlastnosťami, ktoré sa využívajú v mnohých oblastiach, vrátane ochrany životného prostredia. Slovensko má významné ložiská bentonitu a patrí do prvej päťky ťažby bentonitu v Európe. Stále je tu však značný nevyužitý potenciál pre jeho využívanie s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku.

Program of seminar „Bentonites of Slovakia”

Date: 26.10.2022,  at 13.00 opening

Place: presentation center AMOS (B1-313)
Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
(Ilkovičova 6, Bratislava)

The event is supported and organized by
Dept. Of Mineralogy, Petrology and Economic Geology,
Faculty of Natural Sciences, Comenius University;
Slovak Clay Group
and Slovak Research and Development Agency (APVV-20-0175)

13.00-13.10  
Opening of the seminar

13.10-13.30  
Peter Uhlík: Short introduction to bentonite and to project  *APVV-20-0175 „Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use“

13.30-13.40  
Jozef Hodermarský, Peter Zvolenský:  REGOS s.r.o.  – introduction of a bentonite mining company

13.40-13.50  
Minerals Technologies Inc. representative (just a suggestion if they  accept the invitation): Notes on the APVV-20.0175 project and intentions of Regos s.r.o.

13.50-14.10  
Jaroslav Lexa: Geology of bentonite deposits from Kremnické vrchy Mt.

14.10-14.30  
Marek Osacký: Basic characterization of selected bentonite deposits from Kremnické vrchy Mt.

14.30-14.50  
Coffee break

14.50-15.10  
Peter Boháč: Cation exchange capacity of bentonite from Lutila I. deposit

15.10-15.30  
Jana Frankovská: Physical and mechanical properties of Slovak Bentonites

15.30-15.50  
Peter Uhlík: Perlite and Kaolin - other industrial minerals at Lutila I bentonite deposit

15.50-16.30  
Discussion

Kontaktná osoba

Peter Uhlík
v mene KMPLG a SÍS

---
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie /  
Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology  
Prírodovedecká fakulta / Faculty of Natural Sciences
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
Slovak Republic
phone: (+421) 2 90149 270