2018/11/07 Verejná prezentácia kandidáta na dekana

dňa 7.11.2018 o 13:00 hod. v miestnosti CH1-1

Vážení členovia Akademického senátu PriF UK,

vážení členovia Akademickej obce PriF UK,

Pozývam vás na Verejnú prezentáciu kandidáta na dekana,

ktorá sa uskutoční na spoločnom zasadnutí AS PriF UK a Akademickej obce PriF UK   

dňa 7.11.2018 o 13:00 hod. v miestnosti CH1-1.

Predseda Akademického senátu PriF UK

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk
Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic