Zamestnanci a doktorandi

Vedúci katedryMiestnosťe-mailtelefón
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.  R-29jana.scevkova@uniba.sk02/9014 2095
Zástupca vedúceho katedryMiestnosťe-mail
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24 sona.jancovicova@uniba.sk
Tajomník katedryMiestnosťe-mail
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28silvia.kubalova@uniba.sk
UčiteliaMiestnosťe-mail
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.R-24
RNDr. Jozef Dušička, PhD.  R-19jozef.dusicka@uniba.sk02/9014 2118
Mgr. Dominika Gahurová, PhD.dominika.gahurova@uniba.sk
RNDr. Michal Hrabovský, PhD.R-28michal.hrabovsky@uniba.sk
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24sona.jancovicova@uniba.sk
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28silvia.kubalova@uniba.sk
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.R-30karol.micieta@uniba.sk02/9014 2117
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.R-24katarina.misikova@uniba.sk
Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD.R-31zuzana.pelechova@uniba.sk
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29jana.scevkova@uniba.sk02/9014 2095
doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.B1-525miroslav.svec@uniba.sk
Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.R-31eva.zahradnikova@uniba.sk
DoktorandiMiestnosťe-mail
Mgr. Filip Fuljer fuljer2@uniba.sk
Mgr. Martina Michalovámichalova24@uniba.sk
Mgr. Natália Štefánikovástefanikova13@uniba.sk
RNDr. Mária Tropekováexternepodstrelena2@uniba.sk
Mgr. Zuzana Vaškovávaskova67@uniba.sk
Mgr. Matúš Žilkazilka24@uniba.sk

 

 

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent
+421 2 9014 2118
02/544 11 541
Herbár 19

Mgr. Filip Fuljer

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT

Mgr. Dominika Gahurová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
výskumný pracovník

Mgr. Zuzana Gajdošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
4.dBOT_CBR

RNDr. Michal Hrabovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent
R-25

Alina-Sorina Ivaşcu

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
5.dBOT_CBR

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
docent
Herbár 24

Mgr. Simona Klačanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
4.dBOT_CBR

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent
02/544 11 541
R-28
[1] 2 3