Zamestnanci a doktorandi

Vedúci katedryMiestnosťe-mailtelefón
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.  R-29jana.scevkova@uniba.sk02/9014 2095
Zástupca vedúceho katedryMiestnosťe-mail
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24 sona.jancovicova@uniba.sk
Tajomník katedryMiestnosťe-mail
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28silvia.kubalova@uniba.sk
UčiteliaMiestnosťe-mail
RNDr. Jozef Dušička, PhD.  R-19jozef.dusicka@uniba.sk02/9014 2118
RNDr. Michal Hrabovský, PhD.R-28michal.hrabovsky@uniba.sk
doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.R-24sona.jancovicova@uniba.sk
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.R-28silvia.kubalova@uniba.sk
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.R-30karol.micieta@uniba.sk02/9014 2117
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.R-24katarina.misikova@uniba.sk
Mgr. Ján Miškovic, PhD.R-25jan.miskovic@uniba.sk
Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD.R-31zuzana.pelechova@uniba.sk
doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.R-29jana.scevkova@uniba.sk02/9014 2095
doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.B1-525miroslav.svec@uniba.sk
Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.R-31eva.zahradnikova@uniba.sk
Vedeckí a odborní pracovníciMiestnosťe-mail
Mgr. Alena Rendeková, PhD.R-25rendekova8@uniba.sk
DoktorandiMiestnosťe-mail
Mgr. Katarína Godovičová externegodovicova2@uniba.sk
Mgr. Martina MichalováR-25michalova24@uniba.sk
RNDr. Mária Tropekováexternepodstrelena2@uniba.sk
Mgr. Zuzana VaškováR-25vaskova67@uniba.sk

 

 

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Lucia Čahojová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
3.dBOT_CBR

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2118
02/544 11 541
Herbár 19

Mgr. Zuzana Gajdošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT_CBR

Mgr. Michal Hrabovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
R-25

Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
4.dBOT_CBR

Alina-Sorina Ivaşcu

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
3.dBOT_CBR

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Herbár 24

Mgr. Adam Kantor

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
3.dBOT_CBR

Mgr. Simona Klačanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
2.dBOT_CBR

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/544 11 541
R-28
[1] 2 3