Sladké Drievko - študentský botanický klub

Študentský botanický klub Sladké Drievko vznikol na Katedre botaniky PriF UK v Bratislave na sklonku októbra 1996. V rámci stretnutí klubu odznelo viac než 170 prednášok domácich i zahraničných hostí na témy z oblasti botaniky (floristika, taxonómia, fytocenológia, fyziológia..), informatívne prednášky študentov o rozpracovaných záverečných prácach, ako aj zaujímavé cestopisné rozprávania. Klub si našiel svojich priaznivcov nielen medzi študentami, ale aj skúsenými botanikmi a milovníkmi prírody.

Sladké Drievko na Facebooku »» TU