Knižnica

V knižnici katedry botaniky sa nachádza cez 5 000 kníh a 10 000 časopisov od najnovších odborných publikácií po vzácne historické tituly. Jej systematické budovanie sa začalo v šesťdesiatych rokoch po rozdelení Botanického ústavu a vzniku Katedry systematickej botaniky, ktorá sa presťahovala do budovy na Révovej. O jej budovanie sa zaslúžili také osobnosti slovenskej botaniky ako Jozef Májovský a Augustín Murín. Mnoho vzácnych historických titulov sa na katedru dostalo darovaním z pozostalostí.

Najstaršou knihou v knižnici je prvé české vydanie takzvaného Matthioliho herbára, známeho aj ako Herbář neboli bylinář, z roku 1562. Pietro Andrea Gregorio Matthioli (1501-1577) bol významný renesančný lekár a botanik talianskeho pôvodu, ktorý pôsobil aj v Prahe. Kniha obsahuje cez 200 na svoju dobu veľmi podrobných drevorytových ilustrácií a hoci boli poznatky v nej už v mnohom prekonané, stále je hodnotným zdrojom historického poznania rastlín, ktorý sa doteraz vydáva. V knižnici sa nachádzajú dva kusy tohto vydania, aj trojzväzkové vydanie z roku 1596 z knižnice slovenského osvietenského spisovateľa Michala Institorisa Mošovského.

Ďalším vzácnym exemplárom je prvé vydanie dvojzväzkovej knihy Hortus Elthamensis seu Plantarum Rariorum z roku 1732. Jej autorom je Johann Jacob Dillenius (1684-1747), nemecký botanik pôsobiaci v Anglicku. Ide o opis 324 rastlín zo zbierky Jamesa Sherarda v Elthame s Dilleniovými vlastnými ilustráciami.

Známy švédsky botanik Carl Linné (1707-1778) bol otcom binomickej nomenklatúry (dvojslovného pomenovania organizmov). V knižnici sa nachádzajú jeho diela Flora Svecica (prvé vydanie z roku 1745), a dvojzväzkové Genera Plantarum (vydanie z roku 1763) a Species Plantarum (1764).

Botanických kníh z 18. storočia je v knižnici celkovo 21. Cennými publikáciami sú však aj flóry okolitých štátov a systematická zbierka karyotaxonomickej literatúry.