Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

Alina-Sorina Biro, MSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (1.dBOT_CBR, daily)

Mgr. Lucia Čahojová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (1.dBOT_CBR, daily)

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 19
Publications

Mgr. Katarína Godovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (4.dBOT, daily)
Room
R-31
Publications

Mgr. Michal Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
R-25
Publications

Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (2.dBOT_CBR, daily)

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 24
Publications

Mgr. Adam Kantor

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (1.dBOT_CBR, daily)

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
HERBÁR 9
Publications

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
HERBAR 28
Publications