Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 19
Publications

Mgr. Katarína Godovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (3.dBOT, daily)
Room
R-31
Publications

Mgr. Michal Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
R-25
Publications

Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (1.dBOT_CBR, daily)

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 24
Publications

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
HERBÁR 9
Publications

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/544 11 541
Room
HERBAR 28
Publications

Mgr. Eva Labancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (3.dBOT_CBR, daily)
Publications

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/544 15 603
Room
Herbar 30
Publications

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár - 24
Publications