Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent

RNDr. Jozef Dušička, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 19
Publications

Mgr. Filip Fuljer

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (2.dBOT, daily)

Mgr. Dominika Gahurová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
výskumný pracovník
Publications

Mgr. Zuzana Gajdošová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (4.dBOT_CBR, daily)

RNDr. Michal Hrabovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent
Room
R-25
Publications

Alina-Sorina Ivaşcu

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (5.dBOT_CBR, daily)

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent
Telephone
02/544 11 541
Room
Herbár 24
Publications

Mgr. Simona Klačanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
PhD Student (4.dBOT_CBR, daily)

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent
Telephone
02/544 11 541
Room
HERBAR 28
Publications