RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel. +421-2-60296-204; email: lukas.f.pastekauniba.sk, miestnosť: CH1-323

Aktuálne na výskumnom sabbaticali na University of Groningen v Holandsku.

Oblasti výskumu

Relativistické & QED efekty v chémii

Vlastnosti ťažkých a superťažkých prvkov a ich zlúčenín

Atómová a molekulová spektroskopia, laserové chladenie molekúl

Hľadanie novej fyziky (variácie fundamentálnych konštánt, narušenie P-symetrie v chirálnych molekulách, dipólový moment elektrónu...)

Organické molekuly s premenlivou štruktúrou

Molekulové fotoprepínače

Aktuálne riešené projekty

Postdoktorandský grant rektora UK (GUKPOST): Design and modelling of molecular photo-switches – zodpovedný riešiteľ

APVV-20-0098: Svetlom riadené molekulové prepínanie – riešiteľ

APVV-20-0127: Od presných ab initio výpočtov k predpovediam teplotne závislých vlastností molekúl a materiálov – riešiteľ

Projekt Európskej komisie H2020 – ERA Chairs č. 810701Establishing Laboratory for Advanced Materials at the Comenius University – projektový manažér / riešiteľ
stránky laboratória: link, link

VEGA 1/0777/19: Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov – riešiteľ

Vybrané publikácie

Enhancing the Potential of Fused Heterocycle-Based Triarylhydrazone Photoswitches, Chemistry - A European Journal 30, e202303509 (2024); DOI: 10.1002/chem.202303509  (cover page) (author profiles)

Large vibrationally induced parity violation effects in CHDBrI+, Chemical Communications 59, 14579 (2023); DOI: 10.1039/D3CC03787H

Toward Detection of the Molecular Parity Violation in Chiral Ru(acac)3 and Os(acac)3, The Journal of Physical Chemistry Letters 13, 10011 (2022); DOI: 10.1021/acs.jpclett.2c02434  (cover page)

Ambimodal Pericyclic Rearrangements of Dialkenyl-Bullvalenes Give Tetrahydro-1,8-ethenoheptalenes, Organic Letters 24, 319 (2022); DOI: 10.1021/acs.orglett.1c03984

Stereomutation of Substituted Bullvalenes, Organic Letters 23, 1157 (2021); DOI: 10.1021/acs.orglett.0c03470  (cover page)

Boronate Ester Bullvalenes, Journal of the American Chemical Society 142, 3680 (2020); DOI: 10.1021/jacs.9b12930

The electron affinity of astatine. Nature Communications 11, 3824 (2020); DOI: 10.1038/s41467-020-17599-2

Material Size Dependence on Fundamental Constants. Physical Review Letters 122, 160801 (2019); DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.160801

Synthesis and Analysis of Substituted Bullvalenes. Angewandte Chemie IE 57, 2570 (2018); DOI: 10.1002/anie.201712157  (cover page)

Relativistic Coupled Cluster Calculations with Variational Quantum Electrodynamics Resolve the Discrepancy between Experiment and Theory Concerning the Electron Affinity and Ionization Potential of Gold. Physical Review Letters 118, 23002 (2017); DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.023002

Relativistic and quantum electrodynamic effects in superheavy elements. Nuclear Physics A 944, 551 (2014); DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2015.02.005

Vybrané konferenčné prednášky

(* = pozvané)

2024   * Fundamental Physics with Radioactive Molecules, Seattle, WA (US)

2023   * Summer School: Search for new physics with low-energy precision tests, Ameland (NL)

2022   * 12th World Association of Theoretical and Computational Chemists Congress, Vancouver (CA)

2021   * 13th Intl. Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and Physics (online)

2020   * Berendsen Center for Multiscale Modeling and Material Design Symposium, Groningen (NL)

2019   * Humboldt Foundation Alumni Meeting (Humboldt Kolleg), Piešťany (SK)

               59th Sanibel Symposium, St. Simons Island, GA (USA)

2018   * Searching for New Physics with Cold and Controlled Molecules, MITP, Mainz (DE)

            * Atoms, Molecules, and Materials in Extreme Environments, CAS, Oslo (NO)

               16th Central European Symposium on Theoretical Chemistry, Srní (CZ)          

               Centre for Advanced Study meeting in honor of Dage Sundholm, CAS, Oslo (NO)

2017   * Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity, University of Groningen (NL)

            * 15th Central European Symposium on Theoretical Chemistry, Wisła (PL)

            * Advanced Technologies Research Institute, Slovak University of Technology, Trnava (SK)

Pedagogická činnosť

Semináre k predmetom Fyzikálna chémia (1) a Fyzikálna chémia (2) a vybrané prednášky k predmetom Čo je fyzikálna chémia, Vybrané kapitoly z teoretickej a počítačovej chémie

Popularizačné aktivity

Spoluorganizácia medzinárodného kvantovochemického kongresu ICQC 2023 (17th International Congress of Quantum Chemistry)

Popularizačné prednášky a rozhovory:

Popularizačné články a blogy:

Korešpondenčný seminár CHEMOUK pre stredoškolských nadšencov chémie

Prezentovanie teoretickej chémie pre DOD PríF UK

Príprava a hodnotenie študentov pre Medzinárodnú chemickú olympiádu