RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel. +421-2-60296-204; email: lukas.f.pastekauniba.sk, miestnosť: CH1-323

Oblasti výskumu

relativistické & QED efekty v chémii

vlastnosti ťažkých a superťažkých prvkov a ich zlúčenín

atómová a molekulová spektroskopia, laserové chladenie molekúl

hľadanie novej fyziky (variácie fundamentálnych konštánt, narušenie P-symetrie v chirálnych molekulách, dipólový moment elektrónu...)

organické molekuly s premenlivou štruktúrou

molekulové fotoprepínače

Aktuálne riešené projekty

APVV-20-0098: Svetlom riadené molekulové prepínanie – riešiteľ

APVV-20-0127: Od presných ab initio výpočtov k predpovediam teplotne závislých vlastností molekúl a materiálov – riešiteľ

Projekt Európskej komisie H2020 – ERA Chairs č. 810701Establishing Laboratory for Advanced Materials at the Comenius University – projektový manažér / riešiteľ
stránky laboratória: link, link

VEGA 1/0777/19: Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov – riešiteľ

Najvýznamnejšie publikácie

Stereomutation of Substituted Bullvalenes, Organic Letters 23, 1157 (2021); DOI: 10.1021/jacs.9b12930 (cover page)

Boronate Ester Bullvalenes, Journal of the American Chemical Society 142, 3680 (2020); DOI: 10.1021/jacs.9b12930

The electron affinity of astatine. Nature Communications 11, 3824 (2020); DOI: 10.1038/s41467-020-17599-2

Material Size Dependence on Fundamental Constants. Physical Review Letters 122, 160801 (2019); DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.160801

Synthesis and Analysis of Substituted Bullvalenes. Angewandte Chemie IE 57, 2570 (2018); DOI: 10.1002/anie.201712157 (cover page)

Relativistic Coupled Cluster Calculations with Variational Quantum Electrodynamics Resolve the Discrepancy between Experiment and Theory Concerning the Electron Affinity and Ionization Potential of Gold. Physical Review Letters 118, 23002 (2017); DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.023002

Relativistic and quantum electrodynamic effects in superheavy elements. Nuclear Physics A 944, 551 (2014); DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2015.02.005

Pedagogická činnosť

semináre k predmetom Fyzikálna chémia (1) a Fyzikálna chémia (2) a vybrané prednášky k predmetom Čo je fyzikálna chémia, Vybrané kapitoly z teoretickej a počítačovej chémie

Popularizačné aktivity

popularizačné prednášky – Večer zVEDAvých online, konferencia Žijem vedu naživo, podcast This Week in Science (TWIS), plenárka ŠVK Are we done with the periodic table? 

popularizačné články a blogy – astát a alfa-terapia – Denník N, HN, Phys.org, LiveScience, CERN news; zmeny fundamentálnych konštánt – Quark, SME, Physics Buzz, Inside Science, Physics World, Ars Technica, APS Physics; záhada zlata – Phys.org, Physics World, APS Physics

korešpondenčný seminár CHEMOUK pre stredoškolských nadšencov chémie

prezentovanie teoretickej chémie pre DOD PríF UK

príprava a hodnotenie študentov pre Medzinárodnú chemickú olympiádu