Doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel. +421 2 9014 2070; email: michal.pitonak@uniba.sk, miestnosť: CH1-339

Oblasti výskumu

Vývoj a aplikácia aproximatívnych kvantovo-chemických metód; nekovalentné interakcie; vysokovýkonné počítanie; paralelné programovanie

Aktuálne riešené projekty

Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov, VEGA-1/0777/19

Pedagogická činnosť

  • Pokročilá numerická matematika a programovanie
  • Vybrané kapitoly z teoretickej a počítačovej chémie
  • Počítačové modelovanie, molekuly, interakcie a reaktivita

Vybrané publikácie:

Stabilization and Structure Calculations for Noncovalent Interactions in Extended Molecular Systems Based on Wave Function and Density Functional Theories; Riley, KE; Pitonak, M; Jurecka, P; Hobza, P; CHEMICAL REVIEWS 110 (9) 5023-5063, 2010; DOI: 10.1021/cr1000173

Scaled MP3 Non-Covalent Interaction Energies Agree Closely with Accurate CCSD(T) Benchmark Data; Pitonak, M; Neogrady, P; Cerny, J; Grimme, S; Hobza, CHEMPHYSCHEM 10 (1) 282-289, 2009 ; DOI: 10.1002/cphc.200800718

Accuracy of Quantum Chemical Methods for Large Noncovalent Complexes; Sedlak, R; Janowski, T; Pitonak, M; Rezac, J; Pulay, P; Hobza, P; JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION 9 (8) 3364-3374, 2013; DOI: 10.1021/ct400036b

Off-center Gaussian functions: Applications toward larger basis sets, post-second-order correlation treatment, and truncated virtual orbital space in investigations of noncovalent interactions; Melichercik, M; Sucha, D; Neogrady, P; Pitonak, M; INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY 118 (14) e25580, 2018; DOI: 10.1002/qua.25580

Optimization of Computationally and I/O Intense Patterns in Electronic Structure and Machine Learning Algorithms; Pitonak, M; Gall, M; Rodriguez-Bazaga, A; Bartsch, V; 2019; DOI: 10.5281/zenodo.2807938