prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel. +421-2-90149-9553; email: vladimir.kellouniba.sk, miestnosť: CH1-325

Životopis

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. - Životopis

Oblasti výskumu

kvantová chémia, ab initio výpočty, efekty elektrónovej korelácie, relativistické efekty, elektrické vlastnosti atómov a molekúl, jadrové kvadrupólové momenty, elektrónové excitované stavy

Aktuálne riešené projekty

APVV-15-0105: Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou

VEGA 1/0777/19: Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov

Najvýznamnejšie publikácie

M. Urban, I. Hubač, V. Kellö, J. Noga. The fourth order diagrammatic MB-RSPT calculations of the correlation energy of ten electron systems. Journal of Chemical Physics 72, 3378-3385, (1980). DOI: 10.1063/1.439521

M. Urban, I. Černušák, J. Noga, V. Kellö. Electron correlation in molecules, in: S. Wilson (Ed.), Methods in Computational Chemistry. Plenum Press, New York, 1987, pp. 117-250

V. Kellö, A.J. Sadlej. Picture change and calculations of expectation values in approximate relativistic theories, International Journal of Quantum Chemistry 68, 159-174, (1998). DOI: 10.1002/(SICI)1097-461X(1998)68:3<159::AID-QUA3>3.0.CO;2-U

V. Kellö, A.J. Sadlej. Estimates of relativistic contributions to molecular-properties. Journal of Chemical Physics 93, 8122-8132, (1990). DOI: 10.1063/1.459342

V. Kellö, A.J. Sadlej. Nuclear quadrupole moments from molecular microwave data: The quadrupole moment of 85Rb and 87Rb nuclei and survey of molecular data for alkali-metal nuclei. Physical Review A 60, 3575-3585, (1999). DOI: 10.1103/PhysRevA.60.3575

M. Iliaš, V. Kellö, M. Urban. Relativistic effects in atomic and molecular properties. Acta Physica Slovaca 60, 259-391, (2010). DOI: 10.2478/v10155-010-0003-1

Pedagogická činnosť

prednášky

  • Chemická štruktúra - Chémia, 2.r. Bc.
  • Štatistická termodynamika - FCh/TPCh, 1./2.r. Mgr.
  • Vybrané kapitoly z teoretickej a počítačovej chémie (2) FCh/TPCh, 1./2.r. Mgr.
  • Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie - Učiteľstvo Chémia, 1.r. Mgr.

semináre

  • Fyzikálna chémia (1) - Chémia, 2.r. Bc.
  • Chemická informatika - Chémia, 3.r. Bc.
  • Seminár z fyzikálnej chémie - Učiteľstvo Chémia, 1.r. Mgr.