Mgr. Daniel Furka, PhD., MLJ

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
email: furka2uniba.sk, miestnosť: CH1-326

Oblasti výskumu

 • Nanomateriály v terapiách onkologických ochorení
 • Fyzikálno-chemická analýza telových tekutín pre účely stanovenia ochorenia
 • Bioprint- bunková 3D tlač orgánových štruktúr

Spolupráca

2017, 2018 – Universidad de Matanzas Camilo Cienfugos, Matanzás, Kuba – Vývoj pokročilej spektrálnej metódy pre analýzu ochorení z telových tekutín.

2017, 2019 – University of Toronto, Toronto, Kanada – Vývoj a štúdium biosenzorov

2020,2021- Národný Onkologický ústav - analýza telových tekutín

Aktuálne riešené projekty

 • APVV-19-0540: Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie
 • APVV-15-0347: Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
 • Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) humanitárne projekty výroby a dodania náhrady UPV Q-Vent Brazília, Keňa etc.
 • SlovakAid Humanitárny projekt zavedenia výroby náhrad UPV Keňa, vyškolenie zdravotníkov, dobrovolnícke týmy

Najvýznamnejšie publikácie

Q‐VENT a novel device for emergency ventilation of the lungs in patients with respiratory failure due to diseases such as COVID‐19, Medical Devices & Sensors 3(6):1-14(2020)

DOI: 10.1002/mds3.10124

Novel antimicrobial materials designed for the 3D- printing of medical devices used during COVID-19 crisis, Rapid Prototyping Journal (2021)

manuscript ID is RPJ-09-2020-0219.R1

 Using Integrated Bayesian-Petri Net method for individual impact assessment of domino effect accidents, Journal of Cleaner Production 294(3):126236 (2021)

 A new Fuzzy-Bayesian approach for the determination of failure probability due to thermal radiation in domino effect accidents, Engineering Failure Analysis, 120:105106. (2021)

DOI: 10.1016/j.engfailanal.2020.105106

Pedagogická činnosť

 • Cvičenie z Fyzikálnej chémie 1
 • Cvičenie z Fyzikálnej chémie 2
 • Physical Chemistry (EN)
 • Seminár z kinetiky a mechanizmov kinetických reakcií

Ocenenia

2021- Ďakovný list Rektora Univerzity Komenského v Bratislave, vedeckým osobnostiam pri príležitosti dňa študentstva

2021- Einsatzmedaille der ÖASG, medaila spoločnosti Alberta Schweitzera (Österreichische Albert Schweitzer Gesellschaft) za nasadenie ako dobrovolníckeho zdravotníckeho pracovníka