Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel. +421-2-60296-204; email: tana.sebechlebskauniba.sk, miestnosť: CH1-326

Niečo o mne

Na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie som začínala ešte ako študentka bakalárskeho štúdia. Nakoniec som tu zostala pracovať, pretože veľmi rada učím druhých, ale zároveň aj ja tu stále niečo nové objavujem, vzdelávam samu seba. Aby som zistila ako správne učiť, absolvovala som aj doplňujúce pedagogické štúdium, čo považujem za skvelú skúsenosť. Baví ma aj práca s mladšími žiakmi a študentmi stredných škôl, a tak sa zapájam aj do organizácie rôznych popularizačných aktivít akými sú Letná škola mladých chemikov alebo Korešpondenčný seminár ChemoUK. V rámci fakulty sa zase podieľam na organizácií Študentskej vedeckej konferencie ŠVK Prif UK. Voľný čas využívam napr. na bicyklovanie, plávanie, čítanie beletrie, popularizačno - náučnej literatúry a životopisov.

Oblasti výskumu

V spolupráci s Ústavom fyzikální chemie J. Heyrovského v Prahe pracujeme na environmentálnych aplikáciách ako je napr. elektrochemická redukcia CO2 a na využití 3D tlače na výskum elektrochemických procesov. Využívame k tomu elektrochemické metódy - elektrolýza, cyklická voltametria, konduktometrické merania, 3D tlač metódou FDM a matematické simulácie v prostredí COMSOL.

Projekty

APVV-18-0075: Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami

VEGA 2/0019/19: Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.

VEGA 1/0227/20: Nanokompozity polymérov s fotoaktívnymi a antimikrobiálnymi vlastnosťami.

KEGA 014UK-4/2018: Laboratórne cvičenie a post-mileniálny študent: pedagogicky inteligentné technológie od prípravy na experiment po protokol.

Pedagogická činnosť

Semináre: Seminár z biofyzikálnej chémie

Cvičenia: Cvičenie z fyzikálnej chémie (1), Cvičenie z fyzikálnej chémie (2)

Témy bakalárskych/diplomových prác: Témy prác sú zamerané na elektrochémiu v spojení s 3D tlačou - výroba kompozitných elektród, elektrochemických ciel, ich aplikácie a počítačové simulácie skúmaných procesov. Pri písaní prác sa študent naučí pracovať s CAD-om, 3D tlačiarňami, so simulačným programom COMSOL. Je dobré ak má študent záujem naučiť sa aj programovať v MATLAB-e, Fortrane alebo v inom programovacom jazyku.

Popularizačné aktivity

Letná škola mladých chemikov (LŠMCh): je jednou z pridružených aktivít Chemickej olympiády. Tím LŠMCh stále rozširujeme - ak sa chceš pridať, tak sa ozvi a spolu vymyslíme, ako môžeš prispieť!

Aktivity v rámci LŠMCh - naše YouTube videá: Drogy a návykové látky, pH indikátory, Nukleové kyseliny... Vyhlasujeme na sociálnych sieťach súťaže a sledujeme aj aktuality vo svete vedy: napr. na našej FB stránke tu.

Vrcholom aktivít LŠMCh je však každoročne týždenné sústredenie, ktorého sa zúčastňujú úspešní riešitelia Chemickej olympiády kategórie D. Viac o poslednom ročníku nájdete napr. na tejto sránke.

Najvýznamnejšie publikácie:

Giorgini Escobar, J.; Vaněčková, E.; Nováková Lachmanová, Š.; Vivaldi, F.; Heyda, J.; Kubišta, J.; Shestivska, V.; Španěl, P.; Schwarzová-Pecková, K.; Rathouský, J.; Sebechlebská, T.; Kolivoška, V. The development of a fully integrated 3D printed electrochemical platform and its application to investigate the chemical reaction between carbon dioxide and hydrazine (2020) Electrochimica Acta, 360, art. no. 136984, DOI: 10.1016/j.electacta.2020.136984

Vaněčková, E.; Bouša, M.; Sokolová, R.; Moreno-García, P.; Broekmann, P.; Shestivska, V.; Rathouský, J.; Gál, M.; Sebechlebská, T.; Kolivoška, V. Copper electroplating of 3D printed composite electrodes (2020) Journal of Electroanalytical Chemistry, 858, art. no. 113763, DOI: 10.1016/j.jelechem.2019.113763

Vaněčková, E.; Bouša, M.; Sokolová, R.; Moreno-García, P.; Broekmann, P.; Shestivska, V.; Rathouský, J.; Gál, M.; Sebechlebská, T.; Kolivoška, V. Copper electroplating of 3D printed composite electrodes (2020) Journal of Electroanalytical Chemistry, 858, art. no. 113763,DOI: 10.1016/j.jelechem.2019.113763

Vaněčková, E.; Bouša, M.; Nováková Lachmanová, Š.; Rathouský, J.; Gál, M.; Sebechlebská, T.; Kolivoška, V. 3D printed polylactic acid/carbon black electrodes with nearly ideal electrochemical behaviour (2020) Journal of Electroanalytical Chemistry, 857, art. no. 113745,DOI: 10.1016/j.jelechem.2019.113745

Sebechlebská, T.; Šebera, J.; Kolivoška, V.; Lindner, M.; Gasior, J.; Mészáros, G.; Valášek, M.; Mayor, M.; Hromadová, M. Investigation of the geometrical arrangement and single molecule charge transport in self-assembled monolayers of molecular towers based on tetraphenylmethane tripod (2017) Electrochimica Acta, 258, pp. 1191-1200. DOI: 10.1016/j.electacta.2017.11.174

Sebechlebská, T.; Neogrády, P.; Valent, I. A three-ions model of electrodiffusion kinetics in a nanochannel (2016) Chemical Physics Letters, 663, pp. 33-39. DOI: 10.1016/j.cplett.2016.09.051