Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Reality is for people who can't face science fiction

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel. +421-2-60296-426; email: ivan.cernusakuniba.sk, miestnosť: CH1-340

Životopis

Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. - Curriculum Vitae (EN)

Oblasti výskumu

  • theoretical chemistry
  • atmospheric chemistry
  • chemical reactivity
  • spectroscopy

Aktuálne riešené projekty

Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov, VEGA-1/0777/19

Najvýznamnejšie publikácie

L. Ehn, I. Cernusak , Atomic and ionic polarizabilities of B, C, N, O, and F, Int. J. Quantum Chem. (2021) 121,  e26467.

<output>Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov, VEGA-1/0777/19</output>

<output>H2020 Eurofusion: Computational modelling of Cs-Mo interactions in NBI sources, Task ref. Number: ENR-PRD.HCD-T015</output>

<output>H2020 Eurofusion: Computational modelling of Cs-Mo interactions in NBI sources, Task ref. Number: ENR-PRD.HCD-T015takze tam daj len

</output>

D. Khiri, F. Louis, I. Cernusak, T.S. Dibble, BrHgO• + CO: Analogue of OH + CO and Reduction Path for Hg(II) in the Atmosphere, ACS Earth Space Chem. (2020) 4, 1777−1784

S. Kozáková, I. Černušák: Spectroscopic properties of diatomic molecules CdI and CsCd: ab initio calculations. Theoret. Chem. Acc. 139, 134 (2020)

V. Hurai, I. Černušák, K. Randive: Raman spectroscopic study of polysulfanes (H2Sn) in natural fluid inclusions. Chem. Geology 508, 15-29 (2019)

T. Bučko, M. Novotný, I. Černušák: On the work function of the surface Mo(001) and its temperature dependence: an ab initio molecular dynamics study. J. Phys.-Cond. Matter 30, 505001 (2018)

S. Khanniche, F. Louis, L. Cantrel, I. Černušák: A Density Functional Theory and ab Initio Investigation of the Oxidation Reaction of CO by IO Radicals. J. Phys. Chem. A 120, 1737-1749 (2016)

A. S. Ivanov, X. Zhang, H. Wang, A.I: Boldyrev, G. Gantenfoer, K.H. Bowen, I. Černušák: Anion Photoelectron Spectroscopy and CASSCF/CASPT2/RASSI Study of Lan (n = 1, 3–7). J. Phys. Chem. A 119, 11293-11303 (2015)

Pedagogická činnosť

Teória chemickej väzby (P,S), Chemické modelovanie (C), Počítačové modelovanie (P,C), Perspektívy chémie (P), Diplomový seminár (S)