Centrálna databáza osôb

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Anna Béderová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 231
Miestnosť
CH1-331

Mgr. Silvia Belušáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Blaško

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (3.dTPX, denný)
Publikačná činnosť

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 91 551
Miestnosť
ch1-342
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 602
Miestnosť
CH1-312
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 429
Miestnosť
CH1-340
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (2.dFZX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Samuel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (2.dFZX, denný)

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 418
Miestnosť
CH1-319
Publikačná činnosť

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť