Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Central Database of Staff

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 91 551
Room
ch1-342
Publications

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 602
Room
CH1-312
Publications

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 429
Room
CH1-340
Publications

Mgr. Michal Čičkan

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (2.dFZX1, daily)

Mgr. Daniel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (5.dFZX1, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Samuel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (5.dFZX1, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Monika Gešvandtnerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (1.dTPX, daily)

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 418
Room
CH1-319
Publications