Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Central Database of Staff

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent
Telephone
02/602 91 551
Room
ch1-342
Publications

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor
Telephone
02/602 96 602
Room
CH1-312
Publications

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor
Telephone
02/602 96 429
Room
CH1-340
Publications

Mgr. Daniel Furka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent
Publications

Mgr. Samuel Furka, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent
Publications

Mgr. Monika Gešvandtnerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (3.dTPX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odb. lab.-technický prac. USCCCORD

M.Sc. Anna Grabarz, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

Mgr. Radoslava Hlaváčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (1.dTPX, daily)