Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Central Database of Staff

The departmental list of people from the Univeristy's Central Database of Staff

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 91 551
Room
ch1-342
Publications

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 602
Room
CH1-312
Publications

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 429
Room
CH1-340
Publications

Mgr. Michal Čičkan

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (1.dFZX1, daily)

Mgr. Daniel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (4.dFZX1, daily)
Publications

Mgr. Samuel Furka

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
PhD Student (4.dFZX1, daily)
Publications

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 418
Room
CH1-319
Publications

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 553
Room
CH1-325
Publications

Ing. Oľga Kiššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 231
Room
CH1-331