Doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

tel. +421-2-9014-9551; email: tomas.bucko@uniba.sk, miestnosť: CH1-342  

O mne

T. Bučko publikoval viac ako 70 vedeckých článkov v medzinárodných vedeckých časopisoch, boli citované >3000 krát (Hirschov index 33). Podieľal sa na vývoji populárneho simulačného programu VASP, jeho moduly implementujúce pokročilé metódy molekulovej dynamiky a disperzné korekcie DFT metód sú užívateľmi masívne používané. V rokoch 2008-2016 opakovane pôsobil ako pozvaný profesor na univerzite Lorraine. Prezentoval 18 pozvaných prednášok a seminárov na medzinárodných vedeckých konferenciách, európskych univerzitách a výskumných inštitúciách. Je overeným posudzovateľom (publons.com/a/1378264/) článkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch, ako sú napr. Physical Review B, Nature, Journal of Catalysis, ACS Catalysis, The Journal of Chemical Physics, The Journal of Physical Chemistry, Journal of Chemical Theory and Computations, a mnohé ďalšie. Aktívne spolupracuje s renomovanými zahraničnými vedcami, medzi ktorými sú napr. Prof. Kresse (University of Vienna), Dr. Chizallet a Dr. Raybaund (IFP Energies Nouvelles Lyon), Prof. Rocca, Prof. Lebegue a Prof. Badawi (Lorraine University), Dr. Lazar (Palackého Univerzita Olomouc), Dr. Baltrusaitis (Lehigh University), alebo Prof. Studt (Karlsruhe Institute of Technology).

Oblasti výskumu

Teoretická katalýza, fyzika tuhej fázy a materiálová veda, vývoj a implementácia simulačných metód teoretickej chémie

Aktuálne riešené projekty

Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (NCICS), APVV/15/105

Referenčné výpočty vlastností, interakcií a reaktivity chemických systémov, VEGA-1/0777/19

Computational Modelling of Cs-Mo interactions in Neutral Beam Injection (NBI) sources EuroFusion project (part of Horizon 2020), Task Specification Ref. Nr.: HCD-3.2.1--T00x.

Výskum reaktivity zeolitov pomocou ab initio moleculovej dynamiky, projekt spolupráce financovaný IFP Energies nouvelles 

Pedagogická činnosť

Prednášky (magisterské štúdium, odbory Teoretická a počítačová chémia, Fyzikálna chémia): Úvod do teórie tuhej fázy, Počítačové modelovanie

Vybrané publikácie:

Dynamic features of transition states for β‐scission reactions of alkenes over acid zeolites revealed by AIMD simulations J. Rey, C. Bignaud, P. Raybaud, T. Bučko, C. Chizallet Angew. Chem. Int. Ed. 59, 18938 (2020)

Ab initio calculations of free energy of activation at multiple electronic structure levels made affordable: An effective combination of perturbation theory and machine learning T. Bučko, M. Gešvandtnerová, D. Rocca J. Chem. Theory Comput. 16, 6049–6060 (2020)

Many-body dispersion corrections for periodic systems: an efficient reciprocal space implementation T. Bučko, S. Lebègue, T. Gould, J. G. Ángyán Journal of Physics: Condensed Matter 28 (4), 045201 (2016)

Negative thermal expansion of : Insights from density-functional molecular dynamics in the isothermal-isobaric ensemble P. Lazar, T. Bučko, J. Hafner Physical Review B 92 (22), 224302 (2015)

The role of spatial constraints and entropy in the adsorption and transformation of hydrocarbons catalyzed by zeolites T. Bučko, J. Hafner Journal of Catalysis 329, 32-48 (2015)